Dịch thuật: Nhạc Phi (kì 4)

NHẠC PHI
(kì 4)

TINH TRUNG BÁO QUỐC
 THANH SƠN HỮU HẠNH MAI TRUNG CỐT

          Nhạc Phi dẫn quân về Tương Dương襄阳, Cao Tông phong Nhạc Phi làm Vũ thắng định quốc quân Tiết độ sứ lại 武胜定国军节度使吏. Nhạc Phi tích cực chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị dẫn quân bắc phạt, thu phục giang sơn.
          Năm Thiệu Hưng 绍兴 thứ 5 (năm 1135), Nhạc Phi sai bọn Lương Hưng 梁兴 tiềm phục nơi nước Kim, liên lạc với nhiều thủ lĩnh kháng Kim trong dân gian, chiêu mộ binh đinh, củng cố thành luỹ, đợi đại quân bắc phạt. Lí Thông 李通, Hồ Hưng 胡兴, Lí Hưng 李兴 dẫn nghĩa binh quy thuận, đem tình hình quân Kim, sông núi quan ải bẩm báo với Nhạc Phi. Năm Thiệu Hưng thứ 6, Nhạc Phi dẫn quân tiến lên phía bắc, thu phục Y Dương 伊阳, Lạc Dương 洛阳, Quắc Châu 虢州, đánh vào đất Trần đất Thái .
          Bách tính kéo xe, đội bát hương nghinh đón Nhạc gia quân, trong phút chốc tắc cả đường. Từ Yên Kinh đến khu vực phía nam, quân Kim không có cách nào khống chế. Kim Ngột Truật 金兀术 cưỡng bức người Tống, tổ chức thành “thiêm quân” 签军, bách tính trốn đông núp tây. Kim Ngột Truật than rằng:
          Từ lúc ta vào quân đội đến nay, chưa có bao giờ hoang mang rối loạn như lúc này!
          Quân Kim khủng hoảng, Kim đại tướng là Ô Lăng Tư Mưu 乌陵思谋 cũng không có biện pháp gì, nói với bộ hạ rằng:
          Các ngươi yên tâm, đợi Nhạc Phi đến ta cũng đầu hàng.
          Thống chế quân Kim là Thôi Khánh 崔庆, quan tướng là Lí Kí 李觊, Thôi Hổ 崔虎, Hoa Vượng 华旺 bí mật may quân kì có chữ “Nhạc”, chạy đến đầu hàng Nhạc Phi. Kim tướng quân là Hàn Thường 韩常 cũng dẫn 5 vạn quân đến đầu hàng. Nhạc Phi cùng các bộ tướng hẹn rằng:
          Đợi đến phủ Hoàng Long 黄龙 sẽ cùng chư vị uống một trận thoả thích.
          Hà Nam cách Lâm An mấy ngàn cây số. Lần này bắc phạt, Nhạc gia quân đơn độc thâm nhập Hà Nam, lương thảo vận chuyển chậm, sĩ tốt nơi tiền tuyến đã xuất hiện cảnh chết đói, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hành quân và sức chiến đấu. Nhạc Phi bị bức phải lui quân, nhiều châu huyện lần lượt bị rơi vào thế khó. Bách tính ủng hộ Nhạc gia quân cũng bị sát hại. Nhạc Phi cảm thấy chí lớn khó vẹn toàn, lên lầu nhìn ra phương bắc, không ngăn nỗi cảm xúc, than rằng:
Nộ phát xung quan, bằng lan ngoại, tiêu tiêu vũ yết. Đài vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lí lộ vân hoà nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiến niên đầu, không bi thiết.
 Tĩnh Khang sỉ, do vị tuyết; thần tử hận, hà thời diệt! Giá trường xa đạp phá Hạ Lan sơn khuyết. Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết. Đãi trùng đầu thu thập cựu sơn hà, triều thiên khuyết.
          怒发冲冠, 凭栏外, 潇潇雨歇. 抬望眼, 仰天长啸, 壮怀激烈. 三十功名尘与土, 八千里路云和月. 莫等闲, 白了少年头, 空悲切.
 靖康耻, 犹未雪; 臣子恨, 何时灭! 驾长车踏破, 贺兰山缺. 壮志饥餐胡虏肉, 笑谈渴饮匈奴血. 待重头, 收拾旧山河, 朝天阙.
            (Ta lòng đầy phẫn nộ, dường như mỗi sợi tóc đều dựng đứng đẩy mũ cao lên. Trận mưa gấp vừa tạnh, dựa lan can nhìn ra xa, sóng lòng trào dâng, ngửa mặt nhìn trời cao hét lớn. Năm nay đã ba mươi tuổi, mà công danh có được chỉ như bụi đất; vào sống ra chết, đội trăng sao, tám ngàn dặm đường chinh chiến ruổi giong nam bắc, một lòng báo quốc. Mong đừng để thời gian trôi phí, đến lúc bạc đầu chỉ biết than thở bi thương.
 Nỗi nhục Tĩnh Khang đến nay vẫn chưa rửa sạch; Làm một bề tôi, không ngày nào là không đau đáu, oán hận chứa đầy, biết đến bao giờ mới dẹp tan! Ta nhất định phải thống lĩnh ngàn vạn chiến xa, vung roi thẳng tiến, đạp bằng từng cửa khẩu ở núi Hạ Lan nơi mà quân Kim chiếm đóng. Thề rằng trong tiếng nói cười thắng lợi, sẽ ăn gan quân thù lấy no, uống máu quân thù giải khát. Đợi đến ngày thu phục lại được trọn vẹn giang sơn, sẽ dẫn binh báo tiệp về kinh thành triều kiến hoàng đế.)      (Mãn giang hồng 满江红)
          Năm Thiệu Hưng thứ 9 (năm 1139), quân Kim chia làm 4 lộ:
          - Nhiếp Lê Bối Cẩn 聂黎贝堇 tiến thẳng đến vùng Giang Hoài
          - Lí Thành 李成xâm nhập Hà Nam
          - Triệt Li Hát 撤离喝 xâm nhập Thiểm Tây
          - Kim Ngột Truật 金兀术 tiến xuống phía nam
          Cao Tông vô cùng lo sợ, sai Nhạc Phi nghinh địch. Lần này Cao Tông nói với Nhạc Phi rằng:
          Quân tình khẩn cấp, mọi việc tự mình quyết định, trẫm không can dự.
          Nhạc Phi từ Tương Dương xuất phát, một lần nữa bắc phạt, nhanh chóng 
Thu phục được  Thái Châu 蔡州, phủ Hoài Ninh 淮宁, Tây kinh 西京, Triệu Châu 赵州. Lí Hưng thống lĩnh nghĩa quân hưởng ứng công hạ 8 huyện.
          Quân Tống ở đông bộ và trung bộ cũng không ngừng báo tin chiến thắng. Hàn Thế Trung 韩世忠 công hạ Hải Châu 海州, Trương Tuấn 张俊 công hạ Túc Châu 宿州, Bạc Châu 亳州, quân Kim toàn tuyến bị bại phải rút lui. Cao Tông một lòng cầu hoà cùng với Tần Cối 秦桧 vội vàng hạ lệnh quân Tống hồi binh.
          Nhạc Phi cự tuyệt không chịu thu binh, lưu bộ phận chủ lực trấn thủ Dĩnh Xương 颍昌, tự mình dẫn một đội quân tiến thẳng đến Yển thành 偃城. Kim Ngột Truật tập trung binh mã các lộ, quyết tâm quyết chiến với Nhạc Phi. Nhạc Phi không ngăn nỗi vui mừng, nói rằng:
          Quân Kim càng đông càng tốt, ta sẽ diệt toàn bộ bọn chúng để khỏi phải xuất binh viễn chinh.
          Khâm sai triều đình vội đến tuyên đọc chiếu dụ, lệnh cho Nhạc Phi rút quân để khỏi bị quân Kim đánh bại. Nhạc Phi nói với viên khâm sai rằng:
          Quân Kim hiện như chim sợ cành cong, tôi nắm chắc phần thắng, xin ngài bẩm báo với hoàng thượng, nhắn hoàng thượng đợi chờ tin tốt.
          Khâm sai về triều báo lại. Nhạc Phi chọn những sĩ tốt giỏi mắng chửi, bảo họ ra trận mắng khiêu chiến, Kim Ngột Truật xấu hổ hoá giận, hạ chiến thư, quyết cùng Nhạc Phi tử chiến. Nhạc Phi sai Nhạc Vân 岳云 xuất chiến, bảo rằng:
          Nếu không thắng, sẽ chém ngươi!
          Nhạc Vân là con trưởng của Nhạc Phi , 12 tuổi đã theo quân chinh chiến, vũ khí là 2 cây chuỳ sắt nặng đến 80 cân, vung lên như bánh xe luân chuyển. Nhạc Vân dẫn bộ hạ mở cửa thành xông vào trận địch.
          Trong phút chốc, trên mặt đất phơi đầy thây quân Kim, tướng Kim là Long Hổ đại vương 龙虎大王 tháo chạy rất nhanh, nếu không thì đã bị ăn chuỳ sắt. Kim Ngột Truật dùng “thiết giáp phù đồ” 铁甲浮屠 và “quải tử mã” 拐子马,  quân Kim mặc trùng giáp, cứ 3 người thành một tổ, dùng dây da buộc chặt, mỗi lần tiến chỉ tiến được một bước, chỉ có thể tiến không thể lui.
“Thiết giáp phù đồ” 铁甲浮屠 và “quải tử mã” 拐子马 đã nhiều lần đánh bại quân Tống, lần này dùng để đối phó với Nhạc Vân. Nhạc Phi lập tức cho xuất “đằng bài quân” 藤牌军 xông vào trận tiền, tay trái cầm “đằng bài” 藤牌 để hộ thân, tay phải cầm dao “ma trát” 麻扎 chuyên chặt chân ngựa. Một con ngựa ngã, 2 con còn lại cũng hoảng loạn. Rất nhanh chóng, hơn một vạn “quải tử mã” đông nghiêng tây ngã. Nhạc Vân thừa thắng xông lên, Nhạc Phi cũng cầm thương nhảy lên ngựa , mấy bộ tướng ghìm đầu ngựa của Nhạc Phi, khuyên rằng:
          Ngài có quan hệ đến sự an nguy của đất nước, sao lại xông vào trận mạc?
          Nhạc Phi vung roi da mắng rằng:
          Chớ làm hỏng đại sự!
          Nhạc Phi thúc ngựa xông lên. Tướng sĩ trông thấy, không nghĩ ngợi gì cũng xông lên. Đánh nhau đến tối, quân Kim chết và bị thương vô số, tháo chạy tứ tán.  (còn tiếp)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 02/5/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
TINH TRUNG BÁO QUỐC,
THANH SƠN HỮU HẠNH MAI TRUNG CỐT
岳飞
精忠报国
青山有幸埋忠骨
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post