Dịch thuật: Nguồn gốc họ Chu

NGUỒN GỐC HỌ CHU

          Về nguồn gốc của họ Chu có 4 thuyết:
          1- Xuất phát từ tính Tào , sau khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương đã phong cho Tào Hiệp 曹挟, hậu duệ của Tào An 曹安 (cháu đời sau của Đế Chuyên Húc 颛顼) tại nước Chu (nay là phụ cận Khúc Phụ曲阜 Sơn Đông ). Thời Chiến Quốc, nước Chu bị Tề Tuyên Vương diệt, con cháu lấy “chu” làm họ. Chu Hiệp chính là thuỷ tổ của họ Chu.
          2- Xuất phát từ hậu duệ của Chu Hổ 朱虎. Chu Hổ là đại thần của vua Thuấn, hậu duệ của ông lấy Chu làm họ.
          3- Xuất phát từ hậu duệ của Tống Vi Tử 微子. Tống Vi Tử là quân chủ khai quốc của nước Tống, thời Xuân Thu bị chư hầu diệt, con cháu chạy đến đất Nãng (nay là Nãng Sơn 砀山 An Huy 安徽), đổi họ Tống sang họ Chu .
          4- Xuất phát từ tộc khác đổi sang.
          Họ Chu là họ lớn thứ 14 ở Trung Quốc, ước chiếm 1, 26% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước. Các tỉnh như Giang Tô 江苏, Quảng Đông 广东, Triết Giang 浙江, Hà Nam 河南họ Chu chiếm số lượng tương đối lớn.

Danh nhân các đời
          Thời Chiến Quốc có dũng sĩ Chu Hợi 朱亥. Đầu thời Hán có hiệp sĩ Chu Gia 朱家. Thời Tây Hán có danh thần Chu Mãi Thần 朱买臣. Thời Đường có thi nhân Chu Khánh Dư 朱庆馀. Cuối thời Đường có Lương vương Chu Ôn 朱温. Thời Nam Tống có học giả nổi tiếng Chu Hi 朱熹. Thời Minh có hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương 朱元璋. Thời Minh – Thanh có học giả Chu Bá Lư 朱伯庐. Cận đại có nhà cách mạng dân chủ Chu Chấp Tín 朱执信. Hiện đại có văn học gia Chu Tự Thanh 朱自清; cách mạng gia, chính trị gia, quân sự gia, nguyên soái của Trung Quốc Chu Đức 朱德.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 24/5/2015

Nguyên tác Trung văn
CHU TÍNH UYÊN NGUYÊN
朱姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post