Dịch thuật: Nguồn gốc họ Phó

NGUỒN GỐC HỌ PHÓ

          Về nguồn gốc họ Phó có 4 thuyết:
          1- Xuất phát từ hậu duệ của Phó Duyệt 傅说, danh tướng trong truyền thuyết  thời Ân Thương. Tương truyền Thương Cao Tông Vũ Đinh 武丁phát hiện một nô lệ tên Duyệt tại một nơi gọi là Phó Nham 傅岩, giáp giới giữa nước Ngu và nước Quắc . Ông Duyệt giúp Vũ Đinh trị lí triều chính khiến thời kì trị vì của Vũ Đinh trở thành thời kì cực thịnh của hậu kì triều Thương. Nhân vị ông Duyệt cư trú ở Phó Nham nên con cháu đời sau của ông lấy tên vùng đất làm họ, gọi là họ Phó, trong sử xưng là “Phó tính chính tông” 傅姓正宗.
          2- Xuất phát từ tính Cơ . Cháu đời sau của Hoàng Đế 黄帝 là Đại Do 大由 (con của Đường Hầu Đan Chu 唐侯丹朱) được phong ở ấp Phó, nên con cháu đã lấy tên ấp làm họ, cũng gọi là “Phó thị” 傅氏.
          3- Xuất phát từ họ Lại đổi sang họ Phó . Trong tộc họ Lại có người bị Sở Linh Vương 楚灵王 hại, nên đổi sang 2 họ là họ La họ Phó .
          4- Đời Thanh có một bộ phận quý tộc người Mãn cũng đổi sang họ Phó .
          Họ Phó ước chiếm 0,51% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị trí thứ 36. Các tỉnh như Sơn Đông 山东, Hà Nam 河南 có rất nhiều họ Phó.

Danh nhân các đời
          Thời Tây Hán có Dương Lăng Hầu Phó Khoan 阳陵侯傅宽, Nghĩa Dương Hầu Phó Giới Tử 义阳侯傅介子. Thời Đông Hán có văn học gia Phó Nghị 傅毅. Thời Tây Tấn có triết học gia, văn học gia Phó Huyền 傅玄. Thời Đường có Tiết độ sứ thần tiễn Phó Lương Bật 傅良弼. Đời Minh có Thuận Quốc Công Phó Hữu Đức 顺国公傅友德. Thời Thanh có thư hoạ gia, y học gia Phó Sơn 傅山. Thời Thái Bình Thiên Quốc có vị nữ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc Phó Thiện Tường 傅善祥. Hiện đại có tướng lĩnh cao cấp Quốc Dân đảng Phó Tác Nghĩa 傅作义, hoạ gia trứ danh Phó Bão Thạch 傅抱石, cách mạng gia của giai cấp vô sản là Bành Chân 彭真 vốn tên là Phó Mậu Công 傅懋功.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 01/4/2015

Nguyên tác Trung văn
PHÓ TÍNH UYÊN NGUYÊN
傅姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post