Ảnh: Những ngôi chùa ở Bình Định


CHÙA TRƯỜNG GIÁC 
Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, Tuy Phước 


CHÙA QUANG HOA 
Thôn Luật Bình, xã Phước Quang, Tuy Phước 


CHÙA LONG TRIỀU 
Thôn Lương Quang, xã Phước Quang, Tuy Phước 


CHÙA NHẠN SƠN 
Thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, An Nhơn 


CHÙA THIÊN HƯNG 
Thôn Chánh Thạnh, xã Nhơn Hưng, An Nhơn 


CHÙA LINH PHONG 
Thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, Phù Cát 


CHÙA SƠN LONG 
Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn


CHÙA TÂM ẤN 
Phường Lê Lợi, Quy Nhơn 

NHỮNG NGÔI CHÙA Ở BÌNH ĐỊNH 

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 11/4/2015


Previous Post Next Post