Dịch thuật: Động vật cát tường - DêĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG

          Thời cổ, mọi người cho hai chữ (dương) và (tường) thông nhau, 吉祥 (cát tường) đa phần được viết là 吉羊. Nhân đó, bản thân con dê cũng trở thành vật cát tường. Loại xe cát tường được sử dụng trong cung được gọi là 羊車.
          Ở Quảng Châu 廣州, dê lại càng có ý nghĩa cát tường. Truyền thuyết kể rằng, vào thời Chu, có 5 vị tiên nhân cưỡi 5 con dê với 5 màu, tay cầm nhánh lúa trao cho người dân Quảng Châu. Quảng Châu nhân đó có tên là “Dương thành” 羊城 hoặc “Ngũ dương thành” 五羊城. Cũng theo truyền thuyết, 5 vị tiên nhân chính là Thần ngũ cốc, họ tặng nhánh lúa cho người dân Quảng Châu là mong Quảng Châu được mùa. Về sau, người Quảng Châu đặc biệt lập “Ngũ tiên quán” 五仙觀 để thờ Thần ngũ cốc.
          Ngoài ra, con dê còn là tiêu chí con cái hiếu thuận. Do bởi dê con khi bú mẹ luôn quỳ ở phía trước. Hàng năm tại Hành chính viện ở Đài Loan tổ chức biểu dương khen tặng gương hiếu thảo của con cái, tức lấy mô thức dê con quỳ trước mặt dê mẹ khi bú.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 19/02/2015
                                                                             Mồng 1 tết Ât Mùi

Nguyên tác Trung văn
CÁT TƯỜNG ĐỘNG VẬT LOẠI
DƯƠNG
吉祥動物類
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post