Dịch thuật: Truyền thuyết về cây lúa vùng Định Hải tỉnh Triết Giang

TRUYỀN THUYẾT VỀ CÂY LÚA
VÙNG ĐỊNH HẢI TỈNH TRIẾT GIANG

          Truyền thuyết kể rằng: sau khi Bàn Cổ 盘古 phân chia trời đất, trên mặt đất vốn không có người, từ trên trời rơi xuống rất nhiều sâu, sâu biến thành người. Những người này sinh sôi tương đối nhanh, chẳng bao lâu người trên mặt đất nhiều như kiến. Người đông nhưng không có cái ăn, ngay cả rễ cỏ, vỏ cây cũng đã bị ăn sạch. Con người bắt đầu trộm và cướp. Thiên đế biết được, muốn dùng mưa dầu để tiêu diệt loài người. ….. Qua một trận mưa dầu ….. con người đói hơn. Làm sao đây? Về sau có một con chim sẽ ngậm một hạt thóc từ trên trời bay xuống, nhưng hạt thóc này lại rơi vào khe đá. Chuột biết được, liền dùng mỏ cắn lấy lên. Chim sẽ không ăn hạt thóc, chuột cũng không ăn hạt thóc mà đem gieo. “Hạt thóc trồng 9 năm, trồng khắp vùng Hồ Quảng”. Đến nay đã trồng khắp thiên hạ. Nhân lúc ban đầu hạt thóc do chim sẽ mang đến, chuột cắn lấy lên từ khe đá, cho nên hiện nay những bậc cao niên còn nói rằng: “Chim sẽ ăn thóc, không có tội”, “Chuột ăn một chút, cũng không có tội” (1).

Chú của nguyên tác
1- Trung Quốc dân gian văn học tập thành . Triết Giang tỉnh . Định Hải khu cố sự quyển 中国民间文学集成 . 浙江省 . 定海区故事卷, bản tư liệu, 1986.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 12/01/2015

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
TRUNG QUỐC ĐIỂU TÍN NGƯỠNG
中国鸟信仰
Tác giả: Trần Cần Kiến 陈勤建
Học Uyển xuất bản xã, 2003
Previous Post Next Post