Dịch thuật: Sao tế văn
抄祭文
    东家丧妻母, 往祭, 托馆师撰文. 乃按古本误抄祭妻父者与之, 为识者看出, 主人怪而责之. 馆师曰: 此文是古本刊定的, 如何得错? 只怕倒是他家错死了人, 这便不关我事.
                                 (笑林广记)

SAO TẾ VĂN
          Đông gia tang thê mẫu, vãng tế, thác quán sư soạn văn. Nãi án cổ bản ngộ sao tế thê phụ giả dữ chi, vi thức giả khán xuất, chủ nhân quái nhi trách chi. Quán sư viết: “Thử văn thị cổ bản san định đích, như hà đắc thác? Chỉ phạ đảo thị tha gia thác tử liễu nhân, giá tiện bất quan ngã sự.”
                                (Tiếu lâm quảng kí)

SAO VĂN TẾ
          Nhà bên đông bà mẹ vợ mất, chủ nhà đi nhờ thầy ở học quán viết giùm văn tế. Thầy liền theo bản cổ sao lại, sao nhầm thành văn tế cha vợ rồi giao cho, văn tế bị người biết chữ thấy sai, chủ nhân tức giận trách. Thầy bảo rằng: “Bài văn tế này là từ bản cổ san định lại, sao mà nhầm được? E là nhà ông ta chết nhầm người, việc này chẳng liên quan gì đến ta.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Sao tế văn  Hủ lưu bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 23/01/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post