Dịch thuật: Động vật cát tường - Phụng hoàngĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG
PHỤNG HOÀNG

          Phụng hoàng 鳳凰 là linh vật của trời đất, đứng đầu trong bách điểu, là “thuỵ điểu” 瑞鳥.
          Mọi người cho rằng phụng hoàng sinh trưởng ở một nước quân tử tại phương đông, bay lượn ngoài bốn biển, chỉ cần phụng hoàng xuất hiện ở thế gian thì thiên hạ sẽ thái bình vô sự. Phụng hoàng không ăn côn trùng, không ăn cỏ tươi, không sống thành bầy, không loạn bay, không phải quả trúc thì không ăn, không phải suối thiêng thì không uống, không phải cây ngô đồng thì không đậu lại. Khi quân đạo trong sáng, chính sự thái bình, phụng hoàng mới bay đến thế gian.
          Phụng hoàng cùng với rồng cấu thành truyền thống văn hoá riêng của Trung Quốc. Trong truyền thống này, rồng chỉ nam tính, phụng hoàng chỉ nữ tính. Thời cổ, rồng phụng đi chung với nhau chỉ có thể tượng trưng hoàng hậu và hoàng đế. Về sau trong hôn lễ, người ta vẽ một số đồ án “Long phụng trình tường” 龍鳳呈祥 nhằm mong ước vợ chồng có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.
          Phụng hoàng được xem là thần vật trong thiên hạ, là linh điểu trong thiên hạ, ý nghĩa cát tường của nó vô cùng phong phú. Như đồ án “Đan phụng triều dương” 丹鳳朝陽 chính là dấu hiệu báo trước điềm tốt lành; “Nghi phụng đồ” 儀鳳圖 là bức hoạ vẽ một bầy chim vây quanh chim phụng hoàng đang bay, ngụ ý uy đức của người hiền.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 01/01/2015

Nguyên tác Trung văn
CÁT TƯỜNG ĐỘNG VẬT LOẠI
PHỤNG HOÀNG
吉祥動物類
鳳凰
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post