Ảnh: Đền thờ Thánh Stêphanô


Mặt tiền 


Hành lang bên phải 


Hành lang bên trái


Bên phải Đền thờ 


Bên trái Đền thờ 


Bên trái Đền thờ 


Hang đá bên phải Đền thờ 


Nơi cổng vào Đền thờ 

ĐỀN THỜ THÁNH STÊPHANÔ
(chụp ngày 22/12/2014)


ĐỀN THỜ THÁNH STÊPHANÔ
(Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 
          Đền thờ Thánh Stêphanô toạ lạc tại Vĩnh Thạnh, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đền thờ được xây trên nền nhà bà Maria Mađalêna Huỳnh Thị Lưu, nơi Thánh Giám Mục Stêphanô dâng Thánh lễ cuối cùng trước khi bị bắt.
          Đền thờ nằm  bên bờ sông Côn, khúc chảy qua Gò Bồi. Năm 1993, Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các đã giao cho Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Cha sở Nam Bình trùng tu. Năm 2011, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã giao cho Cha Phaolô Trương Đình Tu, Cha sở Nam Bình đại trùng tu, chiều dài đền thờ được nới ra.
          Ngày 14 tháng 11 năm 2012, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự Thánh lễ cung hiến đền Thánh Stêphanô.

THÁNH STÊPHANÔ THÉODORE CUÉNOT THỂ
(1802 – 1861) 
          Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể sinh ngày 08 tháng 02 năm 1802 tại làng Bélieu miền trung nước Pháp, là con đầu lòng của ông Alexandre Cuénot và bà Éléonore Risse.
          Ngày 24 tháng 9 năm 1825, Stêphnô Théodore thụ phong Linh mục.
          Ngày 23 tháng 6 năm 1827, gia nhập Hội Thừa Sai Balê.
          Ngày 31 tháng 5 năm 1829, Cha Cuénot đến Kẻ Vĩnh miền bắc, ngày 24 tháng 7 năm 1829, cha vào Lái Thiêu.
          Trong thời gian theo Đức Cha Taberd di tản sang Thái Lan vì triều đình cấm đạo, tên cúng cơm Việt Nam mà Đức Cha Taberd đặt cho Cha Cuénot khi mới đến Lái Thiêu là “Cố Trí” được đổi lại là “Cố Thể”. Ngày 31 tháng 7 năm 1840 Đức Cha Taberd qua đời tại Calcutta, Đức Cha Cuénot chính thức làm Đại diện Tông Toà Giáo phận Đàng Trong.
          Ngày 20 tháng 10 năm 1861, Đức Cha cùng mấy người khác đến tạm ẩn tại nhà bà Maria Mađalêna Huỳnh Thị Lưu, vị trí ngày nay là nhà thờ Vĩnh Thạnh. Ngay trong đêm đó Đức Cha bị bắt giải về tỉnh.
          Đêm 14 tháng 11 năm 1861, Đức Cha trút hơi thở cuối cùng tại nhà lao Bình Định.
          Ngày 02 tháng 5 năm 1909, Ngài được Đức Giáo Hoàng Piô X tôn phong chân Phước Tử Đạo.
          Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh Tử Đạo.
          Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể đã phục vụ Giáo hội Việt Nam 32 năm, trong đó 26 năm với chức vụ Giám Mục.

          Theo: Lm. Gioan Võ Đình Đệ
          Nguồn tin: Gpquinhon.org

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 13/01/2015
Previous Post Next Post