Dịch thuật: Khoá bản mệnh


KHOÁ BẢN MỆNH

          Khi em bé được 100 ngày tuổi, nhiều địa phương ở Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho bé “Bách gia toả 百家锁 (khoá bản mệnh), ý nghĩa là phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào bé.
          “Bách gia toả” cũng gọi là “Trường mệnh toả” 长命锁, hình thức của nó rất đa dạng. Trong đó, loại đơn giản nhất là dùng sợi dây đỏ xâu đồng tiền lại rồi đeo trên cổ bé; có loại dùng bạc tạo thành hình cái khoá, dùng vàng hoặc bạc làm thành sợi dây đeo cho bé. Theo mọi người, chất liệu làm khoá bản mệnh càng quý trọng thì thần lực của khoá càng lớn.
          Đồ án trên “Bách gia toả” đều tượng trưng cho phúc thọ miên trường, chữ dùng đa phần là nhưng lời tốt đẹp, như: “Trường mệnh phú quý” 长命富贵, “Trường mệnh bách tuế” 长命百岁, “Cát tường như ý” 吉祥如意.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 28/12/2014

Nguyên tác Trung văn
BÁCH GIA TOẢ
百家锁
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post