Dịch thuật: Động vật cát tường - Hổ

ĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG
HỔ

          Hổ là vua đứng đầu muôn thú (bách thú chi vương 百獸之王), uy phong lẫm lẫm, đặc biệt là đường vằn giữa trán có hình chữ “vương” , càng hiển thị bản sắc anh hùng. Do bởi uy phong dũng mãnh, lanh lẹ của hổ, khiến mọi người  khiếp sợ nhưng hâm mộ. Hổ tượng trưng cho dũng khí và đảm phách, mọi người thường lấy hổ để ví người, như “hổ tướng” 虎將 ví tướng sĩ anh dũng thiện chiến; “hổ tử” 虎子 ví đứa con khoẻ mạnh phấn phát; còn “hổ sĩ” 虎士, “hổ phu” 虎夫 ví anh hùng hảo hán. Bước đi oai vũ hùng tráng được gọi là “hổ bộ” 虎步, ánh mắt nhìn đăm đăm mạnh mẽ gọi là “hổ thị” 虎視; hình thế hùng vĩ uy nghi gọi là “hổ cứ” 虎踞; hào kiệt anh hùng gọi là “hổ khiếu phong sinh” 虎嘯風生.
         Do bởi hổ là “dương thú” 陽獸, đại biểu cho sức mạnh nên mọi người lấy hổ để trấn yêu quái, tị tà, bảo hộ sự bình yên. Đồng thời hổ còn là một chi trong 12 con giáp, người thuộc hổ càng tự hào về vật cát tường này trong sinh mệnh mình.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 29/9/2014

Nguyên tác Trung văn
CÁT TƯỜNG ĐỘNG VẬT LOẠI
HỔ
吉祥動物類
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post