Dịch thuật: Bạch Khởi (tiếp theo kì 1)

BẠCH KHỞI
(tiếp theo kì 1)

          Tề Mẫn Vương 齐湣王 hùng tâm mạnh mẽ, mục tiêu hướng đến triều Chu, phao lời rằng ông ta sẽ làm thiên tử. Đại thần Cô Đát 孤妲 chỉ trích Tề Mẫn Vương bị chém đầu thị chúng. Trần Cử 陈举 can ngăn cũng bị Tề Mẫn Vương bắt trói đưa đến đô thành Lâm Tri 临淄 chém đầu. Sự tàn bạo của Tề Mẫn Vương khiến thần dân vô cùng bất mãn.
          Yên Chiêu Vương 燕昭王 nghe nói thần dân nước Tề bất mãn Tề Mẫn Vương, nên ngày đêm tăng cường luyện binh, tích trữ lương thực, chuẩn bị tấn công nước Tề. Yên Chiêu Vương hỏi danh tướng Nhạc Nghị 乐毅 mưu kế đánh Tề. Nhạc Nghị nói rằng:
          Nước Tề là đời sau của bá chủ Tề Hoàn Công 齐桓公 thời Xuân Thu, đất rộng người đông, còn nước Yên người ít, nếu đơn độc tấn công thì khó mà thắng lợi. Nếu muốn thành công, cần phải kết minh cùng Triệu, Sở, Nguỵ, Tần.
          Yên Chiêu Vương liền uỷ thác Nhạc Nghị sang Triệu liên lạc với Triệu Huệ Văn Vương 赵惠文王, lại phái sứ thần khác sang Sở, Nguỵ. Yên Chiêu Vương còn nhờ nước Triệu liên lạc với nước Tần, hứa rằng sau khi thành công cũng phân chia một số lợi ích cho Tần. Tần Chiêu Vương 秦昭王 cho rằng, cơ hội này sẽ gây thiệt hại cho Tề, rất có lợi cho Tần ngày sau tranh bá, diệt 6 nước, thống nhất thiên hạ, nên đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Yên Chiêu Vương. Các nước khác do vì bị Tề xâm hại, từ lâu đã muốn báo thù nên cũng đã nghe theo nước Tần tham gia.
          Năm 284 trước công nguyên, quân đội các nước Yên, Tần, Triệu, Nguỵ, Hàn hội sư, Nhạc Nghị đảm nhiệm chức Đại nguyên soái của liên quân, liên quân mạnh mẽ hướng đến nước Tề tiến phát. Tề Mẫn Vương vội điều binh, giao chiến với liên quân tại Tế Tây 济西 (Dương Tín 阳信 Sơn Đông 山东). Chủ tướng quân Tề là Xúc Tử 触子 không đánh mà bỏ chạy, quân Tề tranh nhau đào thoát. Tướng lĩnh quân Tề là Đạt Tử 达子 chỉ huy bộ phận quân mình chống lại liên quân, bị đánh bại, Đạt Tử trận vong.
          Lúc bấy giờ bại cục của nước Tề đã định, Nhạc Nghị mời quân Tần, quân Hàn ban sư, mời quân Nguỵ đi đánh vùng đất vốn trước đó là của nước Tống, và vùng Hà Gian 河间. Nhạc Nghị đích thân thống lĩnh quân Yên nhanh chóng tấn công đô thành Lâm Tri của nước Tề.
          Chẳng bao lâu sau khi về lại nước, quân Tần chuẩn bị tấn công nước Sở. Năm 279 trước công nguyên, Tần Chiêu Vương hội kiến với Triệu Huệ Văn Vương tại Thằng Trì 绳池 Hà Nam 河南, hai nước cùng kết minh hoà ước.
                                                                     (còn tiếp)

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                              Quy Nhơn 25/9/2014

Nguyên tác
BẠCH KHỞI
TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN, HOÀNH TẢO HÀN NGUỴ LIÊN QUÂN
白起
逐鹿中原, 横扫韩魏联军
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post