Dịch thuật: Điểm thạch hoá dương

ĐIỂM THẠCH HOÁ DƯƠNG

          Theo Thần tiên truyện 神仙传:
          Hoàng Sơ Bình 皇初平, người Đan Khê 丹溪, 15 tuổi bắt đầu chăn dê. Có một vị đạo sĩ nhìn thấy anh ta lương thiện liền dẫn đến thạch thất ở núi Kim Hoa 金华sống đến 40 năm, khiến anh ta không muốn về nhà. Người anh là Hoàng Sơ Khởi 皇初起  đi tìm khắp nơi, nhưng tìm mãi không thấy.
          Về sau, người anh đến đầu phố xem một quẻ, thầy bói nói rằng:
          - Trước đây ta đã từng gặp một người tên Hoàng Sơ Bình ở núi Kim Hoa. Lẽ nào người đó là em trai của ông?
          Hoàng Sơ Khởi nghe qua rất kinh ngạc, ngay lập tức đi đến núi Kim Hoa tìm em. Quả nhiên tìm thấy người em ở đó, anh em gặp nhau vui buồn lẫn lộn. Người anh hỏi người người em những con dê chăn ở đâu, người em nói rằng ở trong núi. Hoàng Sơ Khởi nhìn về phía đông không thấy bóng dáng dê đâu cả, chỉ thấy những đống đá trắng liền nói với Hoàng Sơ Bình:
          - Trong núi không có con dê nào cả
          Sơ Bình đáp rằng:
          - Dê đang ở đó đấy, chỉ là anh không thấy mà thôi.
          Thế là cả hai anh em cùng tiến lên tìm dê, đến phía đông của núi, Sơ Bình lầm rầm niệm rằng:
          - Dê mau dậy!
          Quả nhiên, những khối đá trắng đều trổi dậy biến thành mấy vạn con dê.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 20/8/2014

Nguyên tác Trung văn
ĐIỂM THẠCH HOÁ DƯƠNG
点石化羊
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post