Dịch thuật: Một số cấm kị trong tập tục lễ nghi ...

MỘT SỐ CẤM KỊ TRONG TẬP TỤC LỄ NGHI TRUYỀN THỐNG
 CỦA TRUNG QUỐC

- Vãn bối không được kêu hoặc nói đến tên của trưởng bối, tức “tị huý”.
- Cha mẹ qua đời, trong thời kì cư tang, cấm kị đến nhà người khác. Nội trong 100 ngày kị cạo đầu, cạo mặt, kị giặt quần áo, kị đổ nước ra sân.
- Phụ nữ trong thời kì sinh con, trừ người chồng ra, đàn ông không được vào phòng sản phụ, sản phụ trong vòng 40 ngày cũng kị ra khỏi nhà.
- Phụ nữ khi có thai kị ăn thịt thỏ, thịt lạc đà, sợ sinh con bị sứt môi.
- Ngày tết, cấm kị con gái đã có chồng về lại nhà cha mẹ đẻ để ăn tết.
- Khi giúp người bệnh trở mình, kị nói “nặng quá”
- Nhà không có đàn ông, kị để cho đàn ông con trai tá túc.
- Khi làm khách nhà người khác, kị ăn cơm còn thừa lại, cũng kị rời bàn ăn trước khi dọn dẹp, nếu không sẽ bị cho là “tẩu phúc” 走福 (phúc đi mất)
- Chiều tối khi đến nhà người khác kêu cửa, nên gõ cửa, kị trực tiếp gọi tên. Vào núi đốn củi, làm việc gì đó cũng kị gọi họ tên người khác.
- Làm khách, mời khách, nếu có người lớn ở đó, kị quần áo không chỉnh tề, kị nằm ngang nằm dọc. Khách đến nhà, nhường khách vào trước. Khi có khách, kị mắng người nhà hoặc dạy bảo con cái.
- Trong 3 ngày cưới, kị quét nhà, kị làm tổn hư đồ đạc.
- Ngày tết, kị quét nhà, kị làm tổn hư đồ đạc, kị nói những lời không tốt, kị mắng người khác. Ngày tết cấm kị phụ nữ may vá, tục này đến nay đã bỏ.
- Ban đêm kị phơi quần áo trẻ con ngoài sân.
- Gà mái gáy, chó kêu rên trong đêm, quạ đậu trên mái nhà hoặc cú mèo kêu gần đó đều là điềm bất tường, phải nhanh chóng giết hoặc đuổi chúng đi.
- Tiết Thanh minh, tiết Cốc vũ, tiết Đoan Ngọ kị không dùng trâu cày. Tục ngữ có câu:
Canh ngưu sinh đắc khổ, chỉ đẳng Thanh minh, Cốc vũ, ngũ nguyệt ngũ
耕牛生得苦, 只等清明, 谷雨, 五月五
(Trâu cày sinh ra đã khổ, chỉ đợi đến Thanh minh, Cốc vũ, mồng 5 tháng 5)
Ý nói đến những ngày đó không bắt chúng làm việc.
- Ngày mồng 7 âm lịch kị giết heo, mồng 8 kị giết dê. Theo truyền thuyết mồng 7, mồng 8 là ngày sinh của heo và dê.
- Đặt tên cho trẻ, kị trùng chữ, đồng âm với tên của người lớn.
- Khi có mặt trời, phụ nữ kị cời tro từ bếp lò, sợ con sinh ra bị bạc tóc.
- Khi người thân đi ra ngoài, kị quét nhà liền sau đó.
- Phụ nữ có chồng khi để tang cho người thân nhà mình, đầu tiên khi đến nhà cha mẹ đẻ phải thay áo ở ngoài cửa, từ ngoài cửa khi vào phải bước qua một đống lửa, kị trực tiếp vào.
- Khi nhà có khách, kị quét nhà, sợ khách cho là có ý đuổi.
- Buổi tối,  nước lửa kị ra khỏi cửa, kị quét nhà, sợ bị “trừ phúc”
- Khi bố thí cơm cho người đi xin, kị cho hết, phải lưu lại một chút gọi là “lưu phúc”.
                                                         
                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 06/7/2014

Nguyên tác
TRUNG QUỐC TRUYỀN THỐNG LỄ NGHI TẬP TỤC
HỮU NA TA CẤM KỊ
中国传统礼仪习俗有哪些禁忌
Nguồn
Previous Post Next Post