Dịch thuật: Lai lịch tên của Lâm Tắc Từ.

LAI LỊCH TÊN CỦA LÂM TẮC TỪ

          Lâm Tắc Từ 林则徐 là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất trong lịch sử cận đại Trung quốc, và cũng là một trong những vị quan có kiến thức trác tuyệt vào cuối đời nhà Thanh.
          Lâm Tắc Từ người Hầu Quan 侯官 Phúc Kiến 福建 (nay là Phúc Châu), sinh năm 1785, tên gọi của ông có liên quan đến một câu chuyện thú vị.
          Lâm Tân Nhật 林宾日, phụ thân của Lâm Tắc Từ là một vị thầy giáo chính trực, đa tài. Trước khi sinh Lâm Tắc Từ, ông đã có mấy người con gái, vì thế rất mong có một người con trai. Ngày 30 tháng 8 năm 1785, cuối cùng Lâm Tân Nhật cũng có một người con trai, năm đó ông đã 37 tuổi. Lúc Lâm Tắc Từ sinh ra, lại khéo trùng hợp có vị quan Tuần phủ là Từ Tự Tăng 徐嗣曾 trên đường tuần tra trở về ghé qua nhà. Lâm Tân Nhật rất kính trọng Từ Tự Tăng vì Từ Tự Tăng là một người có nhiều tài năng và cống hiến lại là một vị quan thanh cao liêm khiết. Ông vô cùng vui mừng cho đó là điềm tốt lành nên đặt tên cho con là “Tắc Từ” 则徐, lấy tự là “Nguyên Phủ” 元抚 để kỷ niệm và chúc mừng.
          Chữ “Tắc” trong “Tắc Từ” có nghĩa là noi theo, hy vọng ông sau này lớn lên sẽ là một ông quan thanh chính liêm khiết, vì dân vì nước, làm nên sự nghiệp giống như Từ Tự Tăng. Chữ “Nguyên” trong “Nguyên Phủ” nghĩa là bắt đầu, “Phủ” chỉ Tuần phủ Từ Tự Tăng, “Nguyên Phủ” ý muốn ông sẽ khởi đầu từ vị Tuần phủ họ Từ. Tên và tự của ông đã gởi gắm kỳ vọng to lớn của Lâm Tân Nhật. Chính vì thế, Lâm Tân Nhật đã hết sức coi trọng việc bồi dưỡng và giáo dục cho ông. Lúc nhỏ Lâm Tân Nhật đã dạy cho ông học chữ và viết văn. Đến khi ông lớn, hai cha con luôn động viên nhau, cùng nhau chịu khó nghiên cứu học tập.
          Lâm Tắc Từ đã không phụ lòng kỳ vọng và sự giáo dục của cha, cuồi cùng ông đã làm quan, hết lòng vì nước, một đời lo nước thương dân, siêng năng làm việc, thanh chính liêm khiết. Đặc biệt trong phong trào cấm thuốc phiện, ông không sợ cường địch, luôn bảo toàn khí tiết dân tộc, được người đời kính trọng, trở thành một vị quan yêu nước lưu danh thiên cổ trong lịch sử cận đại Trung quốc. 

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 13/7/2014

Nguyên tác Trung văn
LÂM TẮC TỪ ĐÍCH DANH TỰ HỮU LAI LỊCH
林则徐的名字有来历
Trong quyển
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả:  Trương Tráng Niên  张壮年
               Trương Dĩnh Chấn  张颖震
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005
Previous Post Next Post