Dịch thuật: Lấy giáo hoá để trừ đạo tặc

LẤY GIÁO HOÁ ĐỂ TRỪ ĐẠO TẶC

Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经:
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tấn bị đạo tặc hoành hành, cả nước trên dưới không ai là không khổ sở. Có một người tên là Khích Ung 郄雍, cho rằng mình có thể nhận biết được tướng mạo của đạo tặc, hơn nữa chỉ cần quan sát thần sắc khoảng giữa lông mi và chân mày của đạo tặc thì có thể rõ tình hình của đạo tặc như trong lòng bàn tay. Quốc quân nước Tấn sau khi nghe được lập tức cho mời đến để ông ta nhận diện đạo tặc. Kết quả ông ta nhận diện chính xác từng tên một, giúp triều đình bắt đến cả trăm ngàn đạo tặc.
Thấy đạo tặc lần lượt sa lưới, quốc quân nước Tấn vô cùng  vui mừng, nói với quan đại phu là Triệu Văn Tử 赵文子 rằng:
Ta có một mình Khích Ung cũng có thể tiêu diệt bọn đạo tặc, cần gì phải nhiều người?
Triệu Văn Tử đáp rằng:
Chúng ta chỉ là dựa vào những sự quan sát vụn vặt mà phân biệt đạo tặc, nhưng đạo tặc thì nhiều vô cùng, e rằng chỉ dựa vào cách đó sẽ bắt không hết. Vả lại thần thấy con người Khích Ung cũng rất nguy hiểm có khả năng không được chết yên.
Quả nhiên, lúc bấy giờ đạo tặc các nơi đều ý thức được Khích Ung là sự uy hiếp to lớn đối với chúng, khiến chúng không còn đường đi, vì thế chúng liên hiệp lại mưu trừ Khích Ung. Cuối cùng bọn chúng tìm được cơ hội bắt Khích Ung và sát hại. Quốc quân nước Tấn nghe được tin đó vô cùng kinh hãi, lập tức triệu kiến Triệu Văn Tử nghiên cứu đối sách. Quốc quân nói với Triệu Văn Tử rằng:
Quả đúng như lời khanh nói, Khích Ung bị bọn đạo tặc giết chết, nay chúng ta làm cách nào để đối phó với bọn đạo tặc?
Triệu Văn Tử đáp rằng:
Tục ngữ có nói: ‘Nhìn thấy được cá trong đầm sâu không phải là một việc tốt, biết được âm mưu của kẻ ẩn núp cũng là một tai hoạ.’ Nếu ngài muốn từ căn bản tiêu diệt đạo tặc, cách tốt nhất đó là tuyển chọn người hiền quản lí đất nước. Làm cho giáo dục được xương thịnh, khiến việc giáo hoá tư tưởng chuyển hoá con người có được phẩm hạnh lương thiện, dân chúng đều có lòng biết hổ thẹn, thì ai lại đi làm tên cường đạo?
Quốc quân nước Tấn cũng cho đó là cách hay, vì thế đã chọn Tuỳ Hội 随会 chủ trì chính sự, đề xướng giáo dục, trình độ giáo hoá dân chúng không ngừng được nâng cao. Bọn đạo tặc thấy nước Tấn không có đất dung thân nên đã kéo nhau trốn sang nước Tần.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 05/6/2014

Nguyên tác Trung văn
GIÁO HOÁ TRỪ ĐẠO
教化除盗
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post