Dịch thuật: Đầu nộn


头嫩
    一待诏替人剃头, 才举手, 便所伤甚多. 乃停刀辞主人曰: 此头尚嫩, 下不得刀. 且过几时, 姑俟其老老再剃罢.
                      (笑林广记)

ĐẦU NỘN
          Nhất đãi chiếu thế nhân thế đầu, tài cử thủ, tiện sở thương thậm đa. Nãi đình đao từ chủ nhân viết: “Thử đầu thượng nộn, há bất đắc đao. Thả qua kỉ thời, cô sĩ kì lão lão tái thế bãi.”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

 ĐẦU CÒN NON
          Một anh thợ cạo cạo đầu cho một người nọ, vừa mới ra tay đã làm đầu người ta bị thương nhiều chỗ. Anh ta dừng dao nói với người nọ rằng: “Đầu của ông còn non lắm, xuống dao không được. Để qua một thời gian đợi nó già đã rồi hãy cạo.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Đầu nộn  Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 07/6/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post