Dịch thuật: Truyền thuyết Đại A Phúc


TRUYỀN THUYẾT ĐẠI A PHÚC

          Búp bê bằng đất nung nổi tiếng Đại A Phúc 大阿福 là tác phẩm đại biểu đặc sắc nhất trong số những tượng người bằng đất nung ở Huệ Sơn 惠山. Búp bê có hình dạng trẻ con đáng yêu, béo múp míp, khuôn mặt mang nét từ bi cát tường của nhà Phật. Vùng Huệ Sơn hiện còn lưu truyền một câu chuyện thần thoại có liên quan đến A Phúc:
          Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa vùng Huệ Sơn có dã thú hoành hành, chuyên ăn thịt trẻ con. Một ngày nọ có hai vị thần tiên từ trên trời xuống, tên là “Sa Hài Nhi” 沙孩儿. Hai vị thần tiên này sức mạnh vô song không ai sánh bằng, các loại mãnh thú trường xà trong núi chỉ cần trông thấy họ mỉm cười liền cúi đầu chạy vào lòng họ để họ nuốt lấy, từ đó người trong vùng an cư lạc nghiệp. Để cảm tạ hai vị thần tiên, mọi người dùng đất sét ở Huệ Sơn nặn thành hình tượng Sa Hài Nhi dũng cảm để phụng thờ. Do bởi hai vị thần tiên mang lại cho mọi người hạnh phúc nên gọi là là “A Phúc” 阿福. Từ đó, Đại A Phúc trở thành vật cát tường trấn tai tị tà, đời đời truyền nhau.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 04/5/2014

Nguyên tác Trung văn
ĐẠI A PHÚC ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
大阿福的传说
Trong quyển
TRUNG QUỐC DÂN TỤC VĂN HOÁ ĐẠI QUAN
中国民俗文化大观
(quyển thượng)
Chủ biên: Dương Lợi Tuệ 杨利慧
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2009
Previous Post Next Post