Dịch thuật: Hỗn độn như trứng gà

HỖN ĐỘN NHƯ TRỨNG GÀ

          Về truyền thuyết tạo chữ, sớm nhất là “Phục Hi tạo tự” 伏羲造字. Thái Hạo Phục Hi 太昊伏羲 là vị quân chủ có trước Hoàng Đế 黄帝 và Thần Nông 神农 trong truyền thuyết cổ đại. Về phía đông bắc của Đại Vấn Khẩu 大汶口 thuộc khu vực Sơn Đông 山东 có một ngọn danh sơn độc tôn trong ngũ nhạc, đó là Thái sơn 泰山. 6300 năm trước, theo sự phát triển đầy đủ cuộc sống vật chất của người cổ đại ở Đại Vấn Khẩu, đại tù trưởng Thái Hạo nhân một lúc nhàn rỗi đã lên Thái sơn, thể nghiệm sự cảm nhận “tiểu thiên hạ”, suy nghĩ về những vấn đề có liên quan đến lịch sử, nhân sinh, thế giới. Ông lại quan sát nhật thực, thiên tượng kì lạ, và đắm chìm trong trầm tư, cuối cùng ngộ ra hình thái “hỗn độn như trứng gà” lúc ban sơ của trời đất, bấy giờ chưa có văn tự, ông bèn bày ra một quả trứng gà trên chiếu, dùng nó biểu thị trạng thái hỗn độn của trời đất. Vật hỗn độn này có thể sinh ra trời đất, Thái Hạo Phục Hi cho rằng nó sinh ra từ Thái sơn, nên gọi là “thái kê” 太鸡, hàm ý nguyên thuỷ thiên tôn. Mãi đến ngày nay, Thái sơn vẫn còn có miếu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn 原始天尊. Còn những đồ gốm phát hiện thuộc văn hoá Đại Vấn Khẩu, theo sự khảo chứng của các chuyên gia, đều là “kê hình” 鸡形.
          Điều này báo cho chúng ta biết, hình vẽ là giai đoạn tiền văn tự. Theo khảo chứng, đồ gốm phát hiện ở Đại Vấn Khẩu đều có hình trứng gà, còn xuất hiện qua kê cốt bốc 鸡骨卜 (bói bằng xương gà).
          Trong thần thoại nói rằng, Phục Hi đầu người mình rắn (có thuyết nói mình rồng), có thể là vị thủ lĩnh thị tộc cổ xưa lấy rắn (hoặc rồng) làm totem thuỷ tổ. Khu vực lãnh địa  của Phục Hi tại phía đông của trung nguyên và lưu vực Hoàng hà, trong những bức vẽ cổ đại và bức vẽ ở mộ táng của khu vực này lưu lại đều xem Phục Hi là tổ tiên của nhân loại. Phục Hi là nhà đại phát minh cổ đại, ông đã phát minh bát quái, đàn sắt và nhạc phổ, lưới đánh cá …, được người đời sau xưng là “hữu vương chi tiên” 有王之先, “nhân tổ” 人祖. Từ trung nguyên đến khu vực rộng lớn ở phía đông, khắp nơi đều có thể thấy totem “chim phụng” của thời cổ để lại, đây đều là tiêu chí của giai đoạn tiền văn tự thời đại Phục Hi.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 25/4/2014

Nguyên tác Trung văn
HỖN ĐỘN NHƯ KÊ TỬ
混沌如鸡子
Trong quyển
HÁN TỰ ĐÍCH CỐ SỰ
汉字的故事
Tác giả: Úc Nãi Nghiêu 郁乃尧
Quang Minh nhật báo xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post