Dịch thuật: Đãi chiếu待诏
    一待诏初学剃头, 每刀伤一处, 则以一指掩之. 已而伤多, 不胜其掩, 乃曰: 原来剃头甚难, 须得千手观音才好.
                       (笑林广记)

ĐÃI CHIẾU  (1)
          Nhất đãi chiếu sơ học thế đầu, mỗi đao thương nhất xứ, tắc dĩ nhất chỉ yểm chi. Dĩ nhi thương đa, bất thăng kì yểm, nãi viết: “Nguyên lai thế đầu thậm nan, tu đắc Thiên Thủ Quan Âm tài hảo.”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

THỢ HỚT TÓC
          Có một người mới vào học nghề hớt tóc, khi dao cạo làm bị thương một chỗ trên đầu người ta, anh ta liền lấy ngón tay rịt vết thương đó. Chẳng mấy chốc, vết thương quá nhiều, ngón tay không đủ dùng, anh ta liền nói: “Hoá ra cạo đầu khó thật, phải chi có Quan Âm ngàn tay thì hay biết mấy.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- ĐÃI CHIẾU 待诏: tức thợ hớt tóc. Ngày trước ở nông thôn Trung Quốc gọi thợ hớt tóc là “đãi chiếu” 待诏.
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Đãi chiếu   Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 06/3/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post