Tranh: Sen

 Huỳnh Chương Hưng
 Quy Nhơn 01/02/2014
 (Mồng 2 Tết Giáp Ngọ)
Previous Post Next Post