Dịch thuật: Hàm đản咸蛋
    甲乙两乡人入城, 偶吃腌蛋, 甲骇曰: 同一蛋也, 此味独何以咸?乙曰: 我知之矣, 决定是腌鸭哺的.
                         (笑林广记)

HÀM ĐẢN
          Giáp Ất lưỡng hương nhân nhập thành, ngẫu ngật yêm đản, Giáp hãi viết: “Đồng nhất đản dã, thử vị độc hà dĩ hàm?” Ất viết: “Ngã tri chi hĩ, quyết định thị yêm áp bộ đích.”
                                                                           (Tiếu lâm quảng kí)

TRỨNG MẶN
          Hai anh nhà quê Giáp và Ất vào thành, tình cờ ăn được trứng vịt muối, Giáp kinh ngạc nói: “Cũng là trứng vịt, nhưng sao trứng ở đây lại có vị mặn như thế?” Ất bảo rằng: “Tôi biết rồi, trứng này nhất định là do vịt muối đẻ ra.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Hàm đản   Thù bẩm bộ..

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 07/02/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post