Ảnh: Bảo tàng Bình Định


Mặt trước Bảo tàng Bình Định


Thần Mahisamardini 
Thế kỉ XII 
Bình Nghi - Tây Sơn 


Thần Brahma
Cuối thế kỉ XII đầu thế kỉ XIII 
Tháp Dương Long - Tây Sơn - Bình Định


Thần Sarasvati  
Thế kỉ XII 
Nhơn Thành - An Nhơn - Bình Định 


Thần Hộ pháp 
Thế kỉ XII 
Nhơn Hậu - An Nhơn - Bình Định 


Gajasimha (đầu voi mình sư tử) 
Phong cách Tháp Mẫm thế kỉ XII - XIV 
Phát hiện năm 2002 tại Tháp Mẫm
Nhơn Thành - An Nhơn - Bình Định


Phù điêu sư tử 
Phong cách Tháp Mẫm, thế kỉ XII - XIV
Phát hiện năm 2002 tại phế tích Tháp Mẫm 
Nhơn Thành - An Nhơn - Bình Định 


Trống đồng 
Thế kỉ II trước công nguyên - thế kỉ I sau công nguyên
Phát hiện tại Vĩnh Phúc - Vĩnh Hiệp - Vĩnh Thạnh tháng 3/1997


Mô hình nhà lá mái Bình Định


Mặt nạ tuồng

BẢO TÀNG BÌNH ĐỊNH
26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 08/02/2014
  (Mùng 9 Tết Giáp Ngọ) 

Previous Post Next Post