Dịch thuật: Tị thử


避暑
    官值暑月, 欲觅避凉之地. 同僚纷议, 或曰某山幽雅, 或曰某寺清闲. 一老人进曰: 山寺虽好, 总不如此座公厅, 最是凉快.官曰: 何以见得? 答曰: 别处多有日头, 独此处有天无日.
                          (笑林广记)

TỊ THỬ
          Quan trị thử nguyệt, dục mịch tị lương chi địa. Đồng liêu phân nghị, hoặc viết mỗ sơn u nhã, hoặc viết mỗ tự thanh nhàn. Nhất lão nhân tiến viết: “Sơn tự tuy hảo, tổng bất như thử toạ công sảnh, tối thị lương khoái.” Quan viết: “Hà dĩ kiến đắc?” Đáp viết: “Biệt xứ đa hữu nhật đầu, độc thử xứ hữu thiên vô nhật.”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

TRÁNH NÓNG
          Đang lúc tháng nóng, một vị quan nọ muốn tìm một nơi để tránh nóng. Các đồng liêu tấp nập luận bàn, người này nói núi này u nhã, người kia bảo chùa nọ thanh nhàn. Có một ông lão dâng kế rằng: “Núi và chùa tuy mát, nhưng cũng không bằng phủ quan này là mát nhất.” Vị quan liền hỏi: “Sao lại như vậy?” Ông lão đáp rằng: “Những chỗ khác đều có mặt trời trên đầu, chỉ riêng ở chỗ này là có trời mà không có mặt trời.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tị thử   Cổ diễm bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 17/01/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post