Dịch thuật: Bảo Sinh Đại Đế

BẢO SINH ĐẠI ĐẾ

          Bảo Sinh Đại Đế 保生大帝 còn được gọi là Đại Đạo Công 大道公, vốn là một thầy thuốc có y thuật cao minh. Ông họ Ngô tên Bản , người ở Bạch Tiều 白礁 Long Hải 龍海 Phúc Kiến 福建. Ngô Bản xuất thân nghèo khổ, nhưng từ nhỏ đã thông minh hơn người, đọc qua rất nhiều sách, giỏi việc hái thuốc, luyện đan và châm cứu. Ông đi khắp nơi hành nghề y, cứu tử phò dương. Trong dân gian, Ngô Bản nổi tiếng cùng với Thần y Biển Thước 扁鵲, Hoa Luân 華倫, Tôn Tư Mạo 孫思邈, vì thế sau khi ông qua đời được mọi người phụng thờ tôn làm Bảo Sinh Đại Đế.
          Truyền thuyết kể rằng, mẫu thân của Tống Nhân Tông bị đau ở vú, Thái y trong cung không chữa được, sau mời Ngô Bản đến chữa trị, khi uống thuốc xong liền khỏi bệnh. Nhân Tông vui mừng, mời Ngô Bản ở lại trong cung làm ngự y, nhưng ông không kiên trì đòi về quê nhà. Ngô Bản nói với Nhân Tông rằng:
          Chí của thần ở chỗ tu dưỡng, từ bi tế thế, cứu tử phò dương. Vinh hoa phú quý không phải là sở nguyện của thần.
          Nhân Tông nghe qua rất cảm động và cũng không ép nữa. Ngô Bản về lại dân gian, dùng tuyệt kĩ châm cứu của mình cứu sống rất nhiều người. Sau khi ông qua đời, bà con trong làng đã lập Thu Long am 秋龍庵 tại Bạch Tiều 白礁 để kỉ niệm. Về sau Tống Cao Tông nghe nói vị thầy thuốc này từng chữa khỏi bệnh cho Tổ mẫu của mình nên đã cho trùng tu Thu Long am trở thành ngôi miếu huy hoàng mang dạng thức cung điện, tức Bạch Tiều Từ Tế cung 白礁慈濟宮.
          Cũng theo truyền thuyết, đến đời Minh, đệ tử tái truyền của Ngô Bản lại chữa khỏi bệnh đau vú của Hoàng hậu Vĩnh Lạc 永樂, Hoàng đế Vĩnh Lạc liền sai người cho tạc một con sư tử đá , đặt tên là Quốc mẫu sư 國母獅, chở đến Từ Tế cung ở Phúc Kiến, tặng cho Bảo Sinh Đại Đế.
          Cuối đời Minh, Trịnh Thành Công 鄭成功 kiên trì kháng Thanh tại vùng Bạch Tiều, nhiều con em vùng Bạch Tiều tham gia đội quân tiên phong, trước khi xuất chinh họ tấp nập đến Từ Tế cung bốc một nhúm tro trước tượng Thần Bảo Sinh Đại Đế để mang theo bên người, cầu mong thần linh bảo hộ họ được chiến thắng trở về.
          Đầu đời Thanh, tại Đài Loan 台灣 phát sinh một trận ôn dịch, các thầy thuốc đều bó tay. Di dân Phúc Kiến liền vượt biển rước linh thân Bảo Sinh Đại Đế ở Bạch Tiều Từ Tế cung đưa về Nam quận, ôn dịch liền tuyệt tích. Vì thế Bảo Sinh Đại Đế nhanh chóng được người dân Đài Loan kính ngưỡng. Từ đó đền miếu thờ Bảo Sinh Đại Đế đã phổ biến trên toàn đảo, đến nay đã có hơn 160 toà.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 30/01/2014
                                                                                   (Ngày 30 Tết)

Nguyên tác Trung văn
BẢO SINH ĐẠI ĐẾ
保生大帝
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post