Ảnh: Mộ Nguyễn Diêu


Mộ Nguyễn Diêu tại thôn Kì Sơn
10g53 ngày 23/01/2014


Mộ Nguyễn Diêu tại thôn Kì Sơn
10g55 ngày 23/01/2014


Cánh đồng thôn Kì Sơn nơi có mộ Nguyễn Diêu
15g57 ngày 30/10/2013


Cánh đồng thôn Kì Sơn nơi có mộ Nguyễn Diêu 
11g01 ngày 23/01/2014


Bia khắc bài kí xã thương tại thôn Phụng Sơn
11g23 ngày 12/10/2013

MỘ NGUYỄN DIÊU
(Thôn Kì Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)


NGUYỄN DIÊU
(1822 – 1880) 
          Nguyễn Diêu hiệu Quỳnh Phủ, người làng Nhơn Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông đậu Ân khoa Tú tài năm Tự Đức thứ 13, tức năm Canh Thân 1860, sau đó dự thi vài khoa nữa nhưng không đậu Cử nhân, ông bèn tại quê nhà mở trường dạy học và soạn tuồng cho đến khi mất. Người đời thường gọi ông là cụ Tú Nhơn Ân, phần đông danh sĩ Bình Định đều tôn ông vào bậc thầy.
          Năm Tự Đức thứ 12 (năm 1859), Tú tài Nguyễn Thế Hiển (1823 – 1872) người làng Phụng Sơn xuất tiền lập xã thương (kho thóc) thôn Phụng Sơn, Tuy Phước, đến tháng 10 năm Tự Đức thứ 13, xã thương hoàn thành, Nguyễn Diêu đã viết bài kí khắc vào bia đá để kỉ niệm công lao của Nguyễn Thế Hiển. Bia khắc bài kí này hiện ở tại thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
          Nguyễn Diêu mất năm 1880, an táng tại cánh đồng thôn Kì Sơn xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
          Nguyễn Diêu là nhà soạn tuồng kiệt xuất của Bình Định. Ông còn là thầy dạy Đào Tấn.
          Tác phẩm của ông hiện còn:
          Tuồng: Ngũ hổ bình Liêu
                      Liệu đố (Chữa bệnh ghen)
                      Võ Tam Tư trảm Nguyệt cô (còn gọi là “Chém cáo”, “Tiết Giao đoạt ngọc”, “Cổ miếu vãn ca”
           Thơ văn: Chán đời
                          An phận
                          Con muỗi
                          Hàn sĩ vịnh
          Bài kí về xã thương thôn Phụng Sơn.

Nguồn:
- Bùi Văn Lăng: Danh nhân Bình Định (bản photo)
- Vũ Ngọc Liễn: Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – Ông đồ nghệ sĩ, nxb Sân khấu, 2011

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 24/01/2014

Previous Post Next Post