Dịch thuật: Mãi tương thố
买酱醋
    祖付孙钱二文,买酱油,.孙去而复回,问曰:那个钱买酱油? 那个钱买醋?祖曰:一个钱买酱油,一个钱买醋,随分买,何消问得? 去移时,又复转问曰:那个碗盛酱油? 那个碗盛醋? 祖怒其痴呆,责之.适子进门,问以何故,祖告之.子遂自去其帽,揪发乱打,父曰:你敢是疯了?”子曰:我不疯,你打得我的儿子,我难道打不得你的儿子?”
                           (笑林广记)

MÃI TƯƠNG THỐ
          Tổ phó tôn tiền nhị văn, mãi tương du, thố. Tôn khứ nhi phục hồi, vấn viết: “Nả cá tiền mãi tương du? Nả cá tiền mãi thố?” Tổ viết: “Nhất cá tiền mãi tương du, nhất cá tiền mãi thố, tuỳ phân mãi, hà tiêu vấn đắc?” Khứ di thời, hựu chuyển vấn viết: “Nả cá oản thình tương du? Nả cá oản thình thố?” Tổ nộ kì si ngốc, trách chi. Thích tử tiến môn, vấn dĩ hà cố, tổ cáo chi. Tử toại tự khứ kì mạo, thu phát loạn đả, phụ viết: “Nễ cảm thị phong liễu?” Tử viết: “Ngã bất phong, nễ đả đắc ngã đích nhi tử, ngã nan đạo đả bất đắc nễ đích nhi tử?”
                                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

MUA TƯƠNG MUA GIẤM
          Ông nội đưa thằng cháu 2 đồng bảo đi mua tương mua giấm. Thằng cháu đi rồi quay về, hỏi: “Đồng nào mua tương? Đồng nào mua giấm?” Người ông bảo: “Một đồng mua tương, một đồng mua giấm, tuỳ đó mà mua, sao còn phải hỏi?” Thằng cháu đi được một lúc lại quay về, hỏi: “Chén nào đựng tương? Chén nào đựng giấm?” Người ông giận thằng cháu si ngốc, bèn đánh. Vừa lúc người con vào nhà, hỏi nguyên cớ, người ông nói cho con của mình biết. Người con liền lấy mũ xuống, nắm đầu tóc mình mà đánh, người cha nói: “Anh điên rồi à?” Người con đáp rằng: “Tôi không điên, ông dám đánh con tôi, lẽ nào tôi không dám đánh con ông?”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Mãi tương thố   Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 09/10/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post