Câu đối: Tiền niên, trần hải ...前年塵海奔波若秋月若春風桃李爭妍天下滿
後代青山永固如蘭言如蕙質柏松并茂世間稀

Tiền niên, trần hải bôn ba, nhược thu nguyệt, nhược xuân phong, đào lí tranh nghiên thiên hạ mãn

Hậu đại, thanh sơn vĩnh cố, như lan ngôn, như huệ chất, bách tùng tịnh mậu thế gian hi

                               Huỳnh Chương Hưng
                               Quy Nhơn 28/9/2013
Previous Post Next Post