Ảnh: Hoa sứ


Tại nhà thờ Ghềnh Ráng Quy Nhơn
16g29 ngày 02/9/2013Tại chùa Hiển Nam Quy Nhơn
15g30 ngày 31/8/2013Tại chùa Minh Tịnh Quy Nhơn 
9g01 ngày 21/8/2013Previous Post Next Post