Ảnh: Đại thính đường trường Cường Để


Đại thính đường trường Cường Để
16g37 ngày 31/8/2013

ĐẠI THÍNH ĐƯỜNG TRƯỜNG CƯỜNG ĐỂ
         Trường Cường Để nay là trường Quốc Học Quy Nhơn. Từ cổng trường bước vào, Đại thính đường toạ lạc nơi góc trái trong khuôn viên trường. Nơi đây trước kia là nơi tổ chức những buổi lễ, cũng là nơi trình diễn văn nghệ của học sinh nhà trường.
         Đại thính đường do Sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn xây tặng, và được khánh thành vào ngày 17 tháng 2 năm 1967.
                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 01/9/2013


Previous Post Next Post