Ảnh: Mộ Hàn Mạc Tử


Mộ Hàn Mạc Tử (Ghềnh Ráng, Quy Nhơn)
Chụp lúc 10g59 ngày 28/7/2013Lối lên mộ Hàn Mạc Tử
Chụp lúc 9g44 ngày 17/8/2013Nơi an nghỉ đầu tiên của nhà thơ Hàn Mạc Tử (Quy Hoà, Quy Nhơn)
Chụp lúc 10g57 ngày 17/8/2013

HÀN MẠC TỬ
Tức PHÊRÔ PHANXICÔ
NGUYỄN TRỌNG TRÍ
Sinh ngày: 22-9-1912 tại Lệ Mỹ, tỉnh Quảng Bình
Mất ngày: 11-11-1940 tại Quy Hoà, Quy Nhơn
Tỉnh Bình Định
                                                                      (Ghi theo bia mộ)Previous Post Next Post