Ảnh: Trên cầu Nhơn Hội


Cầu Nhơn Hội, Quy Nhơn
Chụp lúc 18g ngày 06/7/2013
Previous Post Next Post