Ảnh: Nhà thờ Chánh toà


Nhà thờ Chánh toà Quy Nhơn
Chụp lúc 8g36 ngày 14/7/2013

Previous Post Next Post