Dịch thuật: Vương Tường ngoạ băng

VƯƠNG TƯỜNG NGOẠ BĂNG
王祥卧冰
VƯƠNG TƯỜNG NẰM TRÊN BĂNG


Giải thích: thành ngữ dùng để ví với việc tìm mọi cách để hết lòng vì đạo hiếu
Xuất xứ: Tấn . Can Bảo  干宝: Sưu thần kí 搜神记

          Vương Tường 王祥 thời Tây Tấn, người ở Lâm Nghi 临沂 Lang Nha 琅邪 (nay thuộc Sơn Đông 山东), từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha là Vương Dung 王融 lấy một người họ Chu làm vợ kế. Chu thị tìm mọi cách ngược đãi Vương Tường, nhưng Vương Tường đối với bà mẹ kế lúc nào cũng hiếu kính.
          Sân nhà họ Vương có một cây lí, trái vừa lớn vừa ngọt. Có một năm, trái lí sắp chín, Chu thị thích ăn lí, sợ chim tới phá mới bảo Vương Tường ở trong sân đuổi chim. Đêm xuống, trời đột nhiên nổi gió, lát sau mưa như trút nước, cây lí bị gió bị mưa, từng trái từng trái rụng xuống. Vương Tường ôm cây lí khóc lên. Chu thị nhìn thấy bất giác cảm động.
          Và mùa đông một năm nọ, Chu thị bỗng muốn ăn cá tươi. Lúc bấy giờ mặt sông đã đóng băng, ngư dân không có cách nào thả lưới. Vương Tường chạy hết mấy phố vẫn không mua được cá, bèn lấy lưới và dùi gỗ đến bên sông chuẩn bị đục băng thả lưới. Quần áo mặc mùa đông rất dày rất khó dùng sức được nên Vương Tường cởi áo ngoài ra, lấy hết sức đục băng. Băng đóng rất dày, trong nhất thời khó phá, Vương Tường muốn dùng hơi nóng của thân thể mình để làm băng tan, vì thế đã nằm trên băng, một lát sau lại tiếp tục đục. Vương Tường không ngừng đục, cuối cùng đục được một lỗ lớn. Vương Tường thả lưới xuống, mẻ lưới đầu tiên được 2 con cá chép. Vương Tường vội đem cá chạy về nhà dâng lên cho mẹ kế.
          Do bởi Vương Tường hết lòng hiếu kính Chu thị, nên về sau Chu thị thương yêu Vương Tường như con ruột của mình.

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
VƯƠNG TƯỜNG 王祥 (năm 185 – năm 269): tự Hưu Trưng 休徵, người Lang Nha 琅琊 (nay là Lâm Nghi 临沂 Sơn Đông 山东), sống trải qua 3 triều Đông Hán, Nguỵ, Tây Tấn. Với triều Nguỵ ông làm quan tới chức Tư Không 司空, Thái Uý 太尉. Với triều Tây Tấn ông giữ chức Thái Bảo 太保. Vương Tường nổi tiếng về lòng hiếu kính, là 1 trong “nhị thập tứ hiếu”.
          Vương Tường cũng là anh cùng cha khác mẹ với ông tổ đời thứ 4 của “thư Thánh” Vương Hi Chi 王羲之    

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 30/5/2013

Nguyên tác Trung văn
VƯƠNG TƯỜNG NGOẠ BĂNG
王祥卧冰
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post