Dịch thuật: Ngũ Lộ tài thần


NGŨ LỘ TÀI THẦN

          Ngũ Lộ tài thần 五路財神 là những vị thần được người dân vùng Giang Nam 江南 thờ phụng, còn Ngũ lộ là những vị thần nào thì lại có nhiều thuyết khác nhau. Những thuyết này cho thấy sự phổ biến rộng rãi tín ngưỡng thờ Ngũ Lộ trong dân tục.
          Trong dân gian cũng có những thuyết khác nhau về Ngũ Lộ tài thần. Có người cho rằng “Ngũ Lộ” chỉ 5 lộ là đông, tây, nam, bắc, trung ương. Ngũ Lộ tài thần có thể khiến mọi người mỗi khi ra khỏi nhà đều được tài lộc cho nên mọi người mới phụng thờ. Có người cho rằng Ngũ Lộ tài thần là 5 vị Tài thần trong Phong thần diễn nghĩa 封神演義, mà vị thủ lĩnh là Nguyên soái Triệu Công Minh 趙公明. Triệu Công Minh thống lĩnh 4 vị bộ hạ là chiêu bảo, nạp trân, chiêu tài, lợi thị, tổng cộng là 5 vị.
- Chiêu bảo tức Chiêu bảo thiên tôn Tiêu Thăng 招寶天尊蕭升.
- Nạp trân tức Nạp trân Thiên tôn Tào Bảo 納珍天尊曹寶.
- Chiêu tài tức Chiêu tài sứ giả Trần Cửu Công 招財使者陳九公.
- Lợi thị tức Lợi thị tiên quan Diêu Thiếu Tư 利市仙官姚少司.
Trong đồ án cát tường và tranh tết dân gian thường vẽ hình tượng của 5 vị . Dân gian tín ngưỡng Ngũ Lộ tài thần đương nhiên là hi vọng dưới sự bảo hộ của họ sẽ được tài được lộc, trong phút chốc có thể trở thành người giàu có.

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 07/3/2013

Nguyên tác Trung văn
NGŨ LỘ TÀI THẦN
五路財神
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post