Dịch thuật: Thực vật cát tường: Quất


THỰC VẬT CÁT TƯỜNG
QUẤT

          Chữ “quất” hài âm với chữ “cát” (1), mọi người lấy quất để ví với điềm cát tường, quất trở thành vật cát tường. Chủng loại của quất rất nhiều, như: Kim quất 金橘 báo phát tài; Tứ quý quất 四季橘 chúc bốn mùa bình an; Chu sa quất 朱砂橘 treo ở đầu giường để cầu “cát tinh củng chiếu” 吉星拱照
          Trong nhiều đồ án cát tường mọi người thường lấy quất làm đề tài. Vẽ vài trái quất biểu thị “đại cát” 大吉; đồ án gồm hoa bách hợp, trái thị, trái quất có thể biểu đạt ý nghĩa cát tường “bách sự đại cát” 百事大吉. Vẽ một giỏ đựng 2 con cá và 2 trái quất biểu thị “Cát khánh hữu dư” 吉慶有餘.
          Hàng năm khi tết đến xuân về, mọi người thường mua một chậu Kim quất hoặc Tứ quý quất, vừa thưởng thức vừa dùng làm vật cát tường, dự báo bước sang  năm mới được phát tài, tứ quý bình an, vạn sự như ý.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Chữ (quất) có nghĩa là quýt, âm Bắc Kinh hiện đại đọc là ; chữ (cát) có nghĩa là tốt lành, âm Bắc Kinh hiện đại đọc là .

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 08/02/2013
                                                         Ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Thìn

Dịch từ nguyên tác Trung văn
CÁT TƯỜNG THỰC VẬT LOẠI
QUẤT
吉祥植物類
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post