Dịch thuật: Thực vật cát tường: Mẫu đơn


THỰC VẬT CÁT TƯỜNG
MẪU ĐƠN

          Mẫu đơn 牡丹 nổi tiếng khắp thiên hạ là “quốc sắc thiên hương” 國色天香. Thời Đường đã có 2 câu thơ ca tụng mẫu đơn:
Thiên hương dạ nhiễm y
Quốc sắc triêu hàm tửu (1)
天香夜染衣
國色朝酣酒
(Hương trời đêm áo thấm
Sắc nước sớm rượu say)
          Quả thực, khi hoa mẫu đơn nở, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mùi hương lan xa chục dặm, màu sắc đẹp vô cùng, có thể gọi là “loài hoa phú quý”. Mẫu đơn “bách hoa chi vương” thành biểu tượng cho vinh hoa phú quý.
          Văn nhân nhã sĩ thời cổ thường lấy “mẫu đơn” để đặt tên cho thư phòng hoặc hoa viên của mình. Những gia đình giàu có nơi sảnh đường thường treo bức tranh cát tường hoa mẫu đơn đua nở, báo điềm giàu sang và hạnh phúc.
          Tranh hoa mẫu đơn vẽ chung với hoa phù dung biểu thị “vinh hoa phú quý” 榮華富貴; hoa mẫu đơn vẽ chung với hoa hải đường biểu thị “môn đình quang diệu” 門庭光耀; hoa mẫu đơn vẽ chung với hoa đào biểu thị “phú quý trường xuân” 富貴長春; hoa mẫu đơn vẽ chung với hoa thuỷ tiên biểu thị “thần tiên phú quý” 神仙富貴.
          Ngoài ra, hoa mẫu đơn cũng là tín vật truyền đạt tình cảm. Thời cổ nam nữ thanh niên yêu nhau cũng thường tặng nhau hoa mẫu đơn để biểu thị tình ý của mình.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Hai câu này trong bài Mẫu đơn thi 牡丹詩 của Lí Chính Phong 李正封 thời Đường. Bài thơ như sau:
Quốc sắc triêu hàm tửu
Thiên hương dạ nhiễm y
Đan cảnh xuân tuý dung
Minh nguyệt vấn quy kì
國色朝酣酒
天香夜染衣
丹景春醉容
明月問歸期
Sắc của hoa tươi đẹp, sáng sớm ngắm nhìn ngất ngây như say chén rượu
Hương của hoa thơm ngát, đêm đến vẫn còn đượm trên áo
Một khoảnh sắc hồng, như khuôn mặt đỏ say vì rượu lúc ngày xuân
Và vầng trăng kia cũng muốn hỏi hoa đến khi nào sẽ quay trở lại
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/4973779.htm

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 14/02/2013
                                                                                Mồng 5 tết Quý Tị

Dịch từ nguyên tác Trung văn
CÁT TƯỜNG THỰC VẬT LOẠI
MẪU ĐƠN
吉祥植物類
牡丹
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post