Dịch thuật: Thiếu niên Vương Vũ Xứng đối lại vế đối


THIẾU NIÊN VƯƠNG VŨ XỨNG ĐỐI LẠI VẾ ĐỐI

         Vương Vũ Xứng 王禹偁 (954 – 1001), văn học gia thời Bắc Tống, từ nhỏ tài hoa đã nổi trội, 7, 8 tuổi đã biết đối lại vế đối. Có một vị quan địa phương ở Cự Dã 巨野 Tế Châu 济州 (nay là huyện Cự Dã 巨野tỉnh Sơn Đông 山东) tên là Tất Văn Giản 毕文简 rất yêu quý kẻ sĩ có tài. Một lần nọ, Tất Văn Giản tổ chức yến tiệc mời tân khách đến quan nha và cũng mời luôn Vương Vũ Xứng, có ý muốn thử tài Vương Vũ Xứng trước mọi người để họ tin phục. Trong buổi tiệc, Tất Văn Giản ra vế đối và bảo mọi người đối lại. Vế đối ra là:
Anh vũ năng ngôn nan tự phụng
鹦鹉能言难似凤
(Chim két có thể nói nhưng khó thể như chim phụng)
          Trong đám tân khách, có người đối lại là:
Mẫu kê sinh tể bất như trư
母鸡生崽不如猪
(Gà mẹ sinh con nhưng không giống như heo)
          Có người đối là:
Lão thử thướng thụ bất như hầu
老鼠上树不如猴
(Chuột có thể leo lên cây nhưng không bằng khỉ)
          Nói chung, lộn xộn chẳng có ý nghĩa gì. Vương Vũ Xứng suy nghĩ trong chốc lát liền đối lại:
Tri thù tuy xảo bất như tàm
蜘蛛虽巧不如蚕
(Con nhện tuy khéo nhưng không thể bằng con tằm)
          Trong phút chốc mọi người đều kinh ngạc. Tất Văn Giản khen rằng: “Quả là tài năng phi phàm”, liền trước mặt mọi người thưởng mũ áo cho Vương Vũ Xứng và gọi Vương Vũ Xứng là “Tiểu hữu” 小友 (anh bạn nhỏ)

Cặp đối:
Anh vũ năng ngôn nan tự phụng
Tri thù tuy xảo bất như tàm
鹦鹉能言难似凤
蜘蛛虽巧不如蚕
(Chim két có thể nói nhưng khó thể như chim phụng)
(Con nhện tuy khéo nhưng không thể bằng con tằm)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 06/02/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
VĂN HỌC THIẾU NIÊN VƯƠNG VŨ XỨNG THUỘC ĐỐI
文学少年王禹偁属对
Trong quyển
KHINH TÙNG HỌC ĐỐI LIÊN
轻松学对联
Tác giả: Nghiêm Ân Huyên 严恩萱
                      Nghiêm Khảo Lượng 严考亮
Quảng Châu – Kí Nam đại học xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post