Dịch thuật: Mộc nhân thạch tâm


MỘC NHÂN THẠCH TÂM
木人石心
NGƯỜI GỖ TIM ĐÁ

Giải thích: biểu thị ý chí kiên quyết, không bị danh lợi cám dỗ.
Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄: Tấn thư – Hạ Thống truyện 晋书 - 夏统传

          Vào thời Tây Tấn, ngày mồng 3 tháng 3 một năm nọ, vương tôn quý tộc, tài tử giai nhân của kinh đô Lạc Dương 洛阳 tụ tập hai bờ sông Lạc tổ chức yến tiệc vui xuân. Vị Thái uý quyền thế hiển hách là Giả Sung 贾充 cũng đến.
          Giả Sung bỗng phát hiện một chiếc thuyền bên bờ sông, trên thuyền có một người thần thái rất trang trọng, ngồi ngay ngắn trên thuyền, không quan tâm gì đến cảnh náo nhiệt chung quanh. Giả Sung hiếu kì liền đến hỏi họ tên. Người đó tên là Hạ Thống 夏统, người ở Vĩnh Hưng 永兴 Cối Kê 会稽, nhân vì mẹ đau nặng nên đến kinh thành mua thuốc.
          Giả Sung hỏi nơi quê nhà của Hạ Thống có tập tục du xuân nhân ngày mồng 3 tháng 3 không, Hạ Thống nghiêm nghị đáp rằng:
          Nơi quê nhà tôi, mọi người tính tình ôn hoà, tiết tháo cao thượng, không chuộng vinh hoa, có di phong của Đại Vũ 大禹.
          Giả Sung lại hỏi:
          Nhà anh nơi miền sông nước, thế anh có biết bơi thuyền không?
          Hạ Thống bèn bơi thuyền trên sông qua lại 3 lần. Bản lĩnh bơi thuyền lão luyện cao siêu của Hạ Thống khiến người hai bên bờ kinh ngạc.
          Giả Sung lại hỏi thêm:
          Anh có thể hát dân ca của quê mình không?
          Hạ Thống hát liền 3 bài ca tụng Đại Vũ 大禹, hiếu nữ Tào Nga 曹娥 và nghĩa sĩ Ngũ Tử Tư 伍子胥, tiếng ca khảng khái khiến mọi người đều cảm động.
          Giả Sung thấy Hạ Thống là một nhân tài, muốn tiến cử ra làm quan. Không ngờ Hạ Thống không bằng lòng, Giả Sung điều đội nghi trượng đến ra oai, biểu thị sự vinh diệu trước mặt Hạ Thống, rồi lại gọi một đám mĩ nữ, vừa hát vừa múa để quyến dụ Hạ Thống. Nhưng, Hạ Thống vẫn ngồi yên trên thuyền, nghiêm cẩn và lạnh lùng. Nhóm của Giả Sung nói rằng:
          Tay này quả thật là người gỗ tim đá.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 21/02/2013

Nguyên tác Trung văn
MỘC NHÂN THẠCH TÂM
木人石心
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post