Dịch thuật: Bất hợp thời nghi


BẤT HỢP THỜI NGHI
不合时宜
KHÔNG HỢP THỜI THẾ

Giải thích: không phù hợp với hình thế hoặc trào lưu xã hội, thế tục phong tình đương thời
Xuất xứ: Tống . Tô Thức 苏轼: Đông Pha chí lâm 东坡志林.

          Tô Đông Pha 苏东坡 là văn học gia, nghệ thuật gia nổi tiếng thời Tống. Do bởi thơ, hoạ, chữ của ông đều đạt đến trình độ rất cao cho nên người đời sau gọi ông là “Tam tuyệt” 三绝.
          Sau khi Tô Đông Pha nhậm chức quan ở triều đình, thường dâng thư lên Hoàng đế đề xuất ý kiến, đề xuất kiến nghị, khiến Hoàng đế và nhiều đại thần không hài lòng.
          Một hôm nọ, sau khi ăn bữa sáng, Tô Đông Pha vừa vỗ bụng vừa đi chầm chậm ra khỏi phòng , buột miệng hỏi mấy cô hầu rằng:
          Các ngươi đoán thử trong đây là cái gì?
          Mấy cô hầu đáp rằng:
          Văn chương của đại nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, đương nhiên là trong bụng đầy cả văn chương.
          Tô Đông Pha lắc đầu, cười bảo rằng:
          Không đúng, không đúng.
          Người thiếp của Tô Đông Pha là Triêu Vân 朝云 nói rằng:
          Theo thiếp, Học sĩ suốt ngày dâng thư, dâng sách, thế mà người ta không ngó ngàng gì đến, bốn phía đụng phải vách, về nhà càm ràm … cho nên thiếp thấy Học sĩ một bụng không hợp thời thế.
          Tô Đông Pha vỗ bụng cười lớn.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 04/02/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
BẤT HỢP THỜI NGHI
不合时宜
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post