Dịch thuật: Nhất tiền Thái thú


NHẤT TIỀN THÁI THÚ
一钱太守
THÁI THÚ MỘT TIỀN

Giải thích: thành ngữ này dùng để ví quan lại liêm khiết đáng được khen ngợi, và cũng dùng để châm biếm một số tham quan ô lại hám tiền
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Lưu Sủng truyện 后汉书 - 刘宠传.

          Lưu Sủng 刘宠 là một vị quan thanh liêm đời Hán, khi nhậm chức ở Cối Kê 会稽 luôn quan tâm đến nỗi thống khổ của bách tính, ông đã giản hóa hoặc bãi bỏ một số chính lệnh và pháp lệnh rắc rối hà khắc, khiến bách tính được lợi. Khi Lưu Sủng được thăng chức sắp ra đi, có 5,6 ông lão đầu bạc ở huyện Sơn Âm 山阴, từ núi Nhược Da 若邪 đến, mỗi người mang theo 100 đồng tiền để tặng Lưu Sủng. Lưu Sủng nói với mấy ông lão rằng:
          Các cụ hà tất phải như thế?
          Mấy ông lão bảo rằng:
          Chúng tôi sống nơi núi hoang, từ trước đến giờ chưa thấy qua đại đường phủ quan. Khi những người khác làm Thái thú, họ đều hà khắc trưng thu tạp thuế, khiến bách tính ngày đêm sống không yên. Đến khi chúng tôi đã già lại gặp được một người hiền minh như ngài. Nay nghe nói ngài sắp rời nơi đây, cho nên chúng tôi dắt dìu nhau đến đưa tiễn.
          Lưu Sủng nói rằng:
          Chính tích của tôi chưa tốt giống như các cụ nghĩ đâu. Các cụ vất vả quá!
          Cuối cùng Lưu Sủng nhận mỗi cụ 1 đồng.
          Nhân vì Lưu Sủng chỉ nhận mỗi cụ 1 đồng tiền đưa tiễn, nên được người đời gọi là “Nhất tiền Thái thú” 一钱太守, lưu lại tiếng thơm, và cũng lưu lại thành ngữ này.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 17/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẤT TIỀN THÁI THÚ
一钱太守
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post