Dịch thuật: Tử Lộ phụ mễ


TỬ LỘ PHỤ MỄ
子路负米
TỬ LỘ ĐỘI GẠO

Giải thích:  biểu thị hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, hoặc ra ngoài mưu cầu bổng lộc để phụng dưỡng cha mẹ.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: Thuyết uyển – Kiến bản 说苑 - 建本

          Tử Lộ 子路 là học trò Khổng Tử 孔子, lúc còn trẻ nhà rất nghèo. Để phụng dưỡng cha mẹ, Tử Lộ thường lên rừng cách xa cả trăm dặm đốn củi, sau đó đem bán lấy tiền, mua gạo đội về. Hàng xóm đều khen Tử Lộ là người con hiếu thảo. Về sau khi cha mẹ nối nhau qua đời, Tử Lộ đến Khúc Phụ 曲阜 bái Khổng Tử làm thầy.
          Năm 496 trước công nguyên, Khổng Tử dẫn  học trò sau khi chu du các nước Trần , Vệ , Tống , Thái , Tề , cuối cùng đến nước Sở. Sở Chiêu Vương 楚昭王 rất hâm mộ Khổng Tử, khi Khổng Tử đến Phụ Hàm 负函 nước Sở (nay là Tín Dương 信阳 Hà Nam 河南), vua Sở liền sai người mang đến tặng nhiều lễ vật, đồng thời bảo viên quận thú nơi đó là Thẩm Chư Lương 沈诸梁 tặng cho thầy trò Khổng Tử 100 cỗ xe, 1 vạn chung thóc, còn mời Khổng Tử đến kinh đô nước Sở là Dĩnh . Tử Lộ cảm thán nói với Khổng Tử rằng:
          Ngày trước, lúc con ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, thường ăn rau dưa đạm bạc, ra ngoài trăm dặm đốn củi đổi lấy gạo. Sau khi cha mẹ qua đời, con mới đến thầy cầu học. Hiện cùng thầy chu du các nước, được vua Sở tặng cho trăm cỗ xe, cấp cho 1 vạn chung thóc. Nay cho dù con muốn được ăn rau dưa,  muốn đội gạo để phụng dưỡng cha mẹ cũng không được nữa rồi!
          Khổng Tử nghe qua, khen rằng:
          Anh phụng thờ cha mẹ, lúc cha mẹ còn sống hết lòng hiếu kính, khi cha mẹ qua đời, luôn nhớ trong lòng, có thể nói, anh  quả là người con có hiếu!

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 1/12/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
TỬ LỘ PHỤ MỄ
子路负米
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post