Dịch thuật: Nhất thân lưỡng dịch


NHẤT THÂN LƯỠNG DỊCH
一身两役
MỘT THÂN HAI VIỆC

Giải thích:     Một người đồng thời một lúc làm hai việc
Xuất xứ: Đường . Diêu Tư Liêm . 姚思廉: Lương thư – Trương Sung truyện 梁书 - 张充传.

          Trương Tự 张绪 là một đại thần nhà Lương thời Nam Bắc triều, là người siêng năng, làm việc công tâm, nhưng con ông là Trương Sung 张充 lại là người hoàn toàn không giống gì với phụ thân, không chịu đọc sách, hàng ngày chỉ biết tụ tập vui chơi cùng con nhà quyền quý. Trương Tự vì con mà hao tâm tổn trí.
          Một ngày nọ, Trương Tự trở về lại quê nhà thăm bà con, thuyền vừa mới rời bến đã nhìn thấy Trương Sung tay trái nâng chim ưng, tay phải dắt chó đang cười nói cùng bọn gia đồng, trông rất là vui vẻ. Trong phút chốc Trương Tự lửa giận bốc lên, lớn tiếng gọi Trương Sung đến. Trương Sung vội vàng bái kiến phụ thân, bọn gia đồng không dám lên tiếng gì.
          Trương Tự trách con rằng:
Nhất thân lưỡng dịch, vô nãi lao hồ?
一身两役, 无乃劳乎?
Ý nói rằng, xem bộ dạng anh, một người làm hai việc, một tay đỡ chim, một tay dắt chó, không thấy mệt sao? Anh không phải là trẻ con, sao lại không biết điều này?
          Trương Sung sau khi bị phụ thân trách mắng đã có sự tiến bộ, bắt đầu chăm chỉ học tập, học vấn tăng lên, bạn bè thân thích đều cảm thấy kinh ngạc. Về sau, Trương Sung làm quan, giữ đến chức Tán kị thường thị, Quốc tử giám tế tửu.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 4/11/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẤT THÂN LƯỠNG DỊCH
一身两役
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post