Dịch thuật: Nguỵ Nguyên đối lại vế đối của quan chủ khảo


NGUỴ NGUYÊN ĐỐI LẠI VẾ ĐỐI
CỦA QUAN CHỦ KHẢO

          Nguỵ Nguyên 魏源 là tư tưởng gia, sử học gia, văn học gia kiệt xuất đời Thanh. Truyền thuyết kể rằng, Nguỵ Nguyên lúc còn nhỏ đã bộc lộ tài trí thông minh khác thường. Lúc lên 9 tuổi, Nguỵ Nguyên tham gia đồng tử thí của huyện. Khi xướng danh, quan chủ khảo chỉ “thái cực đồ” trên li trà nói với Nguỵ Nguyên:
Bôi trung hàm thái cực
杯中含太极
(Trong li chứa thái cực)
         Lúc bấy giờ, trong người của Nguỵ Nguyên có 2 chiếc bánh để ăn trưa, Nguỵ Nguyên liền đáp:
Phúc nội dựng càn khôn
腹内孕乾坤
(Trong bụng chứa càn khôn)
          Mọi người nhìn nhau. Quan chủ khảo cảm thấy kì lạ, liền hỏi:
Thế nào gọi là càn khôn?
Nguỵ Nguyên cười đáp rằng:
          Trời đất gọi là càn khôn, trong người của con có 2 chiếc bánh, buổi trưa sẽ không đói, hiện phải làm văn luận về đại sự trong thiên hạ.
Nói xong, Nguỵ Nguyên từ trong người lấy ra 2 chiếc bánh và ăn. Quan chủ khảo và mọi người trông thấy thế ai nấy đều gật đầu khen Nguỵ Nguyên tuổi nhỏ mà chí lớn.

Cặp đối:
Bôi trung hàm thái cực
Phúc nội dựng càn khôn
杯中含太极
腹内孕乾坤
Trong li chứa thái cực
Trong bụng chứa càn khôn

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 28/11/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NGUỴ NGUYÊN ỨNG ĐỐI CHỦ KHẢO QUAN ĐỐI TỬ
魏源应对主考官对子
Trong quyển
KHINH TÙNG HỌC ĐỐI LIÊN
轻松学对联
Tác giả: Nghiêm Ân Huyên 严恩萱
                      Nghiêm Khảo Lượng 严考亮
Quảng Châu – Kí Nam đại học xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post