Dịch thuật: Lí Thương Ẩn đặt tiểu danh cho con là "Bạch Lão"


LÍ THƯƠNG ẨN ĐẶT TIỂU DANH CHO CON 
LÀ “BẠCH LÃO”

          Tiểu danh của con Lí Thương Ẩn 李商隐 là “Bạch Lão” 白老, tại sao lại đặt tên cho con như thế? Đó là một câu chuyện cảm động lòng người.
          Lí Thương Ẩn là thi nhân nổi tiếng thời vãn Đường, thơ của ông mang phong cách đặc biệt, cùng với Lí Bạch 李白, Lí Hạ 李贺 được người đời gọi là “Tam Lí”.
          Bạch Cư Dị 白居易 rất thích thơ của Lí Thương Ẩn. Bạch Cư Dị là thi nhân nổi tiếng thời trung Đường, sinh năm 772; còn Lí Thương Ẩn là thi nhân nổi tiếng thời vãn Đường, sinh năm 813, nhỏ hơn Bạch Cư Dị 41 tuổi. Khi Bạch Cư Dị thành danh, Lí Thương Ẩn vẫn chưa sinh ra. Nhưng, Bạch Cư Dị khi về già đọc được thơ của Lí Thương Ẩn, đã bị cuốn hút. Bạch Cư Dị rất kính phục thi tài của Lí Thương Ẩn, hận gặp nhau quá muộn.
          Theo những ghi chép trong Thái Khoan Phu thi luận 蔡宽夫诗论, có một lần Bạch Cư Dị gặp Lí Thương Ẩn, hai người bàn luận thơ văn rất tâm đắc. Bạch Cư Dị cảm xúc nói rằng:
 Đời này tôi theo không kịp ông, sau khi tôi chết đi nếu có thể chuyển sinh làm con ông, thì cũng được thoả nguyện rồi.
Sự việc cũng khéo, vừa đúng năm Bạch Cư Dị qua đời (có thuyết cho là năm sau đó), người vợ của Lí Thương Ẩn là Vương thị cũng sinh được bé trai. Nhớ đến lời của Bạch Cư Dị lúc sinh tiền, Lí Thương Ẩn đã đặt tên cho con là “Bạch Lão” để nhớ đến ông.
Về sau, sự việc này đã thành giai thoại trên văn đàn. Thông qua câu chuyện ấy, mọi người có thể thấy Bạch Cư Dị đối với việc yêu quý nhân tài và đối với sự hoàn mĩ ở văn học nghệ thuật đã không ngừng theo đuổi.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 14/11/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
LÍ THƯƠNG ẨN VỊ NHI TỬ THỦ TIỂU DANH “BẠCH LÃO”
李商隐为儿子取小名白老
Trong quyển
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả: Trương Tráng Niên (张壮年)
            Trương Dĩnh Chấn (张颖震)
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, 2005.
Previous Post Next Post