Dịch thuật: Vô vọng chi tai


VÔ VỌNG CHI TAI
无妄之灾
TAI HOẠ KHÔNG ĐÂU

Giải thích:  tai hoạ không đâu đột nhiên giáng xuống
Xuất xứ:  Hán  . Lưu Hướng 刘向: Chiến quốc sách – Sở sách tứ 战国策 - 楚策四

          Thời Chiến quốc, vua nước Sở là Khảo Liệt Vương 考烈王 không có con. Trong nhà của Tướng quốc Xuân Thân Quân 春申君 có một môn khách tên là Lí Viên 李园, người này rất muốn gả em gái của mình là Lí Yên 李嫣 cho Sở vương, ý đồ mượn con đường đó để thăng quan phát tài. Một lần nọ anh ta xin nghỉ về nhà rồi cố ý trở lại muộn. Xuân Thân Quân hỏi tại sao không trở lại đúng thời hạn, anh ta nói dối rằng:
 Quốc vương nước Tề phái sứ giả đến hỏi cưới em gái tôi. Tôi vì tiếp đãi họ ăn uống cho nên về muộn …
Xuân Thân Quân tin những lời nói ấy, nghĩ rằng em gái của anh ta nhất định là tài mạo hơn người, nếu không thì làm sao được Tề vương để ý?  Xuân Thân Quân bèn nói Lí Viên đưa em gái đến nhà. Quả đúng là thiên tiên, Xuân Thân Quân bèn nạp làm thiếp.
Chẳng bao lâu, Lí Yên có thai. Ngày nọ, nàng ta thỏ thẻ nói với Xuân Thân Quân rằng:
Sở vương đối với chàng rất thân thiết và quý trọng. Nhưng Sở vương không có con, sau này sau khi ông ta mất đi, lỡ anh em ông ta kế vị, chàng nhất định sẽ rớt đài, quan vị tướng quốc và đất đai được ban cho khó mà giữ. Nếu như chàng đem thiếp dâng cho Sở vương, thiếp sinh được con trai thì đó là con chàng, tương lai lên kế vị, nước Sở chẳng phải là thuộc về chàng sao?
          Xuân Thân Quân làm theo kế đó, Lí Yên quả nhiên được Sở vương sủng ái. Và Lí Yên sinh được một người con trai, đặt tên là Hãn . Sở vương lập Hãn làm thái tử, phong Lí Yên làm hoàng hậu. Lí Viên nhân đó cũng được làm quan. Lí Viên và Lí Yên bắt đầu tìm cách hành động: giết Xuân Thân Quân để diệt khẩu, vì thế đã lén nuôi binh sĩ, chuẩn bị đợi thời cơ.
          Lúc bấy giờ có một người tên Chu Anh 朱英 nhìn thấy rõ quỷ kế của anh em Lí Viên, ngầm báo với Xuân Thân Quân:
          Thiên hạ có cái phúc không ngờ, có tai hoạ không đâu, có hạng người không lường được. Ngài làm tướng quốc hơn 20 năm, nắm giữ thực quyền nước Sở, bất luận là sau khi Sở vương mất ngài phò tá vị vua mới, hay là tự mình lên làm quốc vương, đó đều là cái phúc không ngờ tới; Sở vương hiện lâm trọng bịnh xem ra sắp mất. Một khi Sở vương mất, Lí Viên nhất định sẽ giết ngài, sau đó thao túng đại quyền nước Sở, đó chính là tai hoạ không đâu; nếu như ngài trước tiên phái tôi làm Lang trung tướng, sau khi Sở vương mất, tôi trước tiên sẽ xử lí Lí Viên, tôi  là hạng người không lường được đấy.
          Xuân Thân Quân lắc đầu bảo rằng:
          Ông chớ nói vậy, Lí Viên là người nhu nhược, xưa nay tôi đãi ông ta cũng không bạc thì làm sao có thể như thế!
          Chu Anh thấy Xuân Thân Quân không nghe liền bỏ trốn, sợ sẽ bị liên luỵ.
          Sau khi Chu Anh đi được 17 ngày, Sở Khảo Liệt Vương mất. Lí Viên vội tiến vào cung, lệnh cho dũng sĩ mai phục nơi cửa. Xuân Thân Quân vừa bước vào đã bị đâm chết. Tiếp đó, Lí Viên lập thái tử Hãn lên làm vua, Lí Yên làm thái hậu, còn bản thân mình làm tướng quốc.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 2/9/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
VÔ VỌNG CHI TAI
无妄之灾
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post