Dịch thuật: Vật cát tường ở tiệc mừng thọ - Ngũ thuỵ
VẬT CÁT TƯỜNG Ở TIỆC MỪNG THỌ
NGŨ THUỴ

          “Ngũ thuỵ” 五瑞 cũng còn gọi là “Ngũ thuỵ đồ” 五瑞图 là loại tranh tượng trưng cho trường thọ, người xưa thường vẽ để chúc thọ cầu phúc. “Ngũ thuỵ” chỉ cây xuân, cỏ huyên, cỏ chi lan, khánh đá và trúc.
          Cây xuân 椿 đại biểu cho cao thọ. Trong sách Trang Tử 庄子 có ghi, thời thượng cổ có cây xuân, lấy 8000 năm làm mùa xuân, 8000 năm làm mùa thu. Người đời sau xem cây xuân là tượng trưng cho trường thọ.
          Cỏ huyên cũng còn gọi là “vong ưu thảo” 忘忧草, truyền thuyết kể rằng loại cỏ này có thể làm cho người ta quên đi mối lo.
          Cỏ chi lan 芝兰 là một loại thực vật được trồng ở bậc thềm nơi nhà, dùng để ví con cháu được nuôi dưỡng trong nhà không phải là sinh ra từ nơi hoang dã.
          Khánh đá một mảnh đá vừa dẹt vừa dày, đặt trên đất thì vững vàng. Trong bài Khổng tước đông nam phi 孔雀东南飞 có ghi:
Quân đương vi khánh thạch
Thiếp đương vi bồ vi
Bồ vi nhận như ti
Khánh thạch vô chuyển di
君当为磬石
妾当为蒲苇
蒲苇韧如丝
磬石无转移
(Chàng là chiếc khánh đá
Thiếp là cỏ bồ vi
Cỏ bồ vi mềm như tơ
Khánh đá vững không thể chuyển dời)
          Người đời sau dùng khánh đá để biểu thị sự vững vàng. Và nhân vì khánh đá chắc chắn, trường cửu không hư nên có nhã hiệu là “thọ thạch” 寿石, cũng được tượng trưng cho trường thọ.
          Trúc tượng trưng cho bình an, người xưa dùng trúc làm giấy viết thư gởi về nhà, báo tin rằng ở nơi xa trăm việc đều thuận lợi thích nghi, nên gọi là “Trúc báo bình an” 竹报平安. Người đời sau thường in hình cây trúc hoặc lá trúc trên giấy viết thư để thay chữ “bình an”.
          Vào ngày tết, nếu trong nhà treo bức “Ngũ thuỵ đồ”, tượng trưng cho một năm mới cả nhà trường thọ không có điều lo, con cháu xương thịnh, nhà cửa vững vàng, trăm việc bình an. Vì thế, dân gian Trung Quốc đã xem “Ngũ thuỵ đồ” là vật cát tường, mong nhờ đó mà gia đình có được sự bảo hộ.
          Ngày nay mỗi khi đến tết, không ít gia đình vẫn còn treo “Ngũ thuỵ đồ”, đương nhiên là muốn được điều cát lợi.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 24/9/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
THỌ ĐẢN CÁT TƯỜNG VẬT
NGŨ THUỴ
寿诞吉祥物
五瑞
Trong quyển
TÀI VẬN NHÂN DUYÊN CÁT HUNG HOẠ PHÚC
财运姻缘吉凶祸福
Tác giả: Tôn Bảo Quang 孙保光
Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post