Câu đối: Tôn công thượng trí ...尊功尚智勤政親民百世流芳真聖主
納諫虛心棄讒遠佞千秋載德是明君

Tôn công thượng trí, cần chính thân dân, bách thế lưu phương chân thánh chúa
Nạp gián hư tâm, khí sàm viễn nịnh, thiên thu tái đức thị minh quân
                                               Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 28/8/2012
Previous Post Next Post