Câu đối: Khai diên chức giả...開筵職者兼味盤中富貴同來高調祝
閉戶勞人餘寒室裡辛酸集至落聲吟

Khai diên chức giả, kiêm vị bàn trung, phú quý đồng lai cao điệu chúc
Bế hộ lao nhân, dư hàn thất lí, tân toan tập chí lạc thanh ngâm.
                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 7/8/2012
Previous Post Next Post