Dịch thuật: Vương Hi Chi đề quạt

VƯƠNG HI CHI ĐỀ QUẠT

          Câu chuyện Vương Hi Chi 王羲之, thư pháp gia nổi tiếng thời Đông Tấn đề quạt được lưu truyền rất rộng.
          Tương  truyền Vương Hi Chi say đề 4 chữ “Thiên hạ vô song” 天下无双 trên tấm bảng hiệu của một quán rượu nọ. Lúc bấy giờ con gái của Thái uý Si Giám 郗鉴 ở Lan Đình 兰亭là Si Văn Quyên 郗文娟 cùng với Xuân Lan 春兰 đi thắp hương, nhìn thấy chữ của Vương Hi Chi, quả là danh bất hư truyền đúng là đứng đầu Cối Kê 会稽. Si Văn Quyên khâm phục nhưng cảm thấy ý ở chữ có chút kiêu căng, ngạo mạn. Trước cửa quán rượu có một bà lão họ Lư đang bán quạt giấy, cả ngày chưa bán được chiếc quạt nào. Ông chủ quán rượu nói với bà lão rằng:
          Bà muốn có vận may, hôm nay Vương Hi Chi công tử có ở đây nên xin ông ta viết cho mấy chữ lên quạt giấy của bà, nhất định quạt của bà sẽ bán hết.
          Bà lão họ Lư hân hoan lập tức xin Vương Hi Chi đề chữ lên quạt, bà lại nói thêm rằng ông lão ở nhà bị mù, đang đợi bà bán hết quạt lấy tiền mua gạo về. Vương Hi Chi nghe qua rất cảm động, liền thuận tay viết 4 chữ “Thiên hạ vô song” 天下无双.
          Si Văn Quyên nhìn thấy rất rõ ràng, bảo Xuân Lan lấy 1 đĩnh bạc mua chiếc quạt đó, lại còn mua thêm 1 chiếc quạt không có chữ. Si Văn Quyên đề vào 4 chữ “Thiên hạ hữu song” 天下有双, bảo Xuân Lan đưa cho bà lão và dặn nói với bà rằng:
          Quạt mà công tử đề chữ chỉ đáng  giá 1 đĩnh bạc; quạt mà tiểu thư nhà tôi đề chữ đáng giá đến 2 đĩnh bạc.
          Bà lão họ Lư cho rằng nói đùa, đi cảm tạ Vương Hi Chi:
          Đa tạ công tử, chiếc quạt bán được 1 đĩnh bạc đấy.
          Vương Hi Chi vô cùng vui mừng, liền hỏi:
          Người nào mua vậy?
          Bà lão bảo rằng:
          Lúc nãy cô gái phía bên kia mua. Cô ta cũng biết viết chữ, cô ta còn nói với tôi rằng quạt mà cô ta đề chữ đáng giá 2 đĩnh bạc.
          Vương Hi Chi nhìn thấy 4 chữ “Thiên hạ hữu song” 天下有双, trông phút chốc ngây người ra, gật đầu và nói rằng:
          Hữu song, hữu song! Tuyệt! Tuyệt!
          Vương Hi Chi quay đầu lại nói  với bà lão rằng:
          Của bà đây. 2 đĩnh bạc, chính là 2 đĩnh đấy.
          Vương Hi Chi vui mừng không thôi, một chữ “vô” , đổi thành chữ “hữu” .
          Và về sau Vương Hi Chi đã kết lương duyên cùng Si tiểu thư.


                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 14/7/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
NHẤT TỰ THÚ THOẠI
一字趣话
Trong quyển
HÁN TỰ ĐÍCH CỐ SỰ
汉字的故事
Tác giả: Úc Nãi Nghiêu 郁乃尧
Quang Minh nhật báo xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post